Σχεδιάγραμμα κλίσης όλων των επιθέτων γ΄κλίσης της Λατινικής γλώσσας.


Celer
celeris
Celere
Celeris
Celeris
Celeris
Celeri
Celeri
Celeri
Celerem
Celerem
Celere
Celer
Celeris
Celere
Celeri
Celeri
Celeri
Celeres
Celeres
Celeria
Celerium
Celerium
Celerium
Celeribus
Celeribus
Celeribus
Celeres
Celeres
Celeria
Celeres
Celeres
Celeria

Celeribus
celeribus
celeribus
Acer
Acris
Acre
Acris
Acris
Acris
Acri
Acri
Acri
Acrem
Acrem
Acre
Acer
Acris
Acre
acri
Acri
Acri
Acres
Acres
Acria
Acrium
Acrium
Acrium
Acribus
Acribus
Acribus
Acres
Acres
Acria
Acres
Acres
Acria
acribus
acribus
Acribus
Facilis
Facilis
Facile
Facilis
Facilis
Facilis
Facili
Facili
Facili
Facilem
Facilem
Facile
Facilis
Facilis
Facile
facili
facili
Facili
Faciles
Faciles
Facilia
Facilium
Facilium
Facilium
Facilibus
Facilibus
Facilibus
Faciles
Faciles
Facilia
Faciles
Faciles
Facilia
Facilibus
facilibus
Facilibus
Ferox
Ferox
Ferox
Ferocis
Ferocis
Ferocis
Feroci
Feroci
Feroci
Ferocem
Ferocem
Ferox
Ferox
Ferox
Ferox
feroci
feroci
Feroci
Feroces
Feroces
Ferocia
Ferocium
Ferocium
Ferocium
Ferocibus
Ferocibus
Ferocibus
Feroces
Feroces
Ferocia
Feroces
Feroces
Ferocia
ferocibus
ferocibus
ferocibus
Prudens
Prudens
Prudens
Prudentis
Prudentis
Prudentis
Prudenti
Prudenti
Prudenti
Prudentem
Prudentem
Prudens
Prudens
Prudens
Prudens
Prudenti
prudenti
Prudenti
Prudentes
prudentes
Prudentia
Prudentium
Prudentium
Prudentium
Prudentibus
Prudentibus
Prudentibus
Prudentes
Prudentes
Prudentia
Prudentes
Prudentes
Prudentia
Prudentibus
prudentibus
prudentibus

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου