Διαγώνισμα Λατινικών,μαθήματα 1-11.Α.Κείμενα.

Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat.Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere.Legatos omnes frumentum in castra importare iubet.Milites his verbis admonet: “Hostes adventare audio”.

Hannibal ,dux Carthaginiensis,VI et XX annos natus,omnes gentes Hispaniae bello superavit et Saguntum vi expugnavit.Postea Alpes ,quae Italiam ab Gallia seiungunt,cum elephantis transiit.Ubi in Italiam fuit ,apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligavit et delevit.

β.Παρατηρήσεις.

β1.Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα κειμένων.
30 μον.

β2.Να γράψετε τους παρακάτω ονοματικούς τύπους που ζητούνται:

frumenti: ον.πληθ.
hibernis: αιτ.πληθ.
tribus: αιτ.πληθ.

omnes: ον.πληθ.ουδετέρου.
castra: γεν.πληθ.
verbis: ον.πληθ.
hostes: γεν.πληθ.
gentes: γεν.πληθ.
bello: ον.πληθ.
elephantis: γεν.ενικού.

10 μον.

β3.Να γράψετε τους παρακάτω τύπους των αντωνυμιών που ζητούνται:

quibus: ον,αιτ,αφαιρ.πληθ.
his: ον,αιτι,αφαιρ,ουδετέρου πληθ.

10 μοn.

β4.Να γράψετε τους ρηματικούς τύπους που ζητούνται:
conlocat; να κλιθεί ο παρακείμενος.
hiemare: να κλιθεί ο παρακείμενος
iubet: να κλιθεί ο παρακείμενος
expugnavit:να κλιθεί ο μέλλοντας
transiit: να κλιθεί ο παρακείμενος.

10 μον.

β5.Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω λέξεις ή φράσεις:

 propter inopiam
in hibernis
hiemare
remanere
verbis
dux
annos
natus
vi
cum elephantis.

μον.10.

β6.Με ρήμα εισαγωγής το Cornelius dicit να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές
  1. Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat.
  2. Hannibal ,dux Carthaginiensis,VI et XX annos natus,omnes gentes Hispaniae bello superat.
  3. apud Ticinum,Trebiam,Trasumenum et Cannas copias Romanorum profligat et delet.

β7.Ποιά αλλαγή θα γίνει στην παρακάτω πρόταση αν αλλάξουμε το ρήμα iubet με το imperat;
Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet.

mon.10.

β8.Nα αποδωσετε με διαφορετικό τρόπο το αίτιο στη φράση:
 propter inopiam.

mon.10.

Καλή επιτυχία.
Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου