Λατινικά. Ασκήσεις μαθήματος ΧΙ.1.Να μεταφέρετε στον πληθυντικό τις παρακάτω προτάσεις.
a.Dux Carthaginiensis gentem Hispaniae superavit et delevit.
b.Poeta montem,qui terram Romania b Gallia seiungit,cum elephantis transit.
c.Romanus cladem pavidus audivit.
d.Carthaginiensis eum in Africam revocavit.
e.Carthaginiensis ex insidiis ducis Romani se expedivit.

2.Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους των παρακάτω ρημάτων.
supero,seiungo,profligo,expedio.

3.Να κλιθούν μαζί:
dux Carthaginiensis,populus Romanus,cladem Cannensem,omnes gentes.

4.Nα κλίνετε τον ενεστώτα,παρατατικό,μέλλοντα και παρακείμενο των ρ.:
profligo,seiungo(προσοχή  στην κλίση όλων των μορφών παρακειμένου).

Λατινικά,26/8/2015. Σχεδιάγραμμα. Εκμάθηση Απαρεμφάτου. Μετατροπή προτάσεων σε απαρεμφατικές και το αντίστροφο.1.Το τελικό απαρέμφατο είναι πάντα χρόνου ενεστώτος .Το ειδικό απαρέμφατο μπορεί να ευρίσκεται σε οποιοδήποτε χρόνο.

2.Το τελικό απαρέμφατο υπακούει στους κανόνες και της ταυτοπροσωπείας και της ετεροπροσωπείας.Το ειδικό απαρέμφατο υπακούει πάντα στην ετεροπροσωπεία έστω και αν το υποκείμενο του ρήματος και του απαρεμφάτου είναι το ίδιο.Όταν έχουμε ειδικό απαρέμφατο θα πρέπει πάντα να δηλώνουμε το υποκείμενό του σε πτώση αιτιατική.
π.χ. Ego Puto me errare(νομίζω ότι κάνω λάθος).