Σχέδιο εκμάθησης των επιθέτων της Λατινικής γλώσσης.


Τα επίθετα της Λατινικής   γλώσσης είναι της μορφής:
Αρσενικό β΄κλίση                               θηλυκό α’ κλίση                              ουδέτερο  β΄κλίση.
Bonus
Bona
Bonum
Boni
Bonae
Boni
Bono
Bonae
Bono
Bonum
Bonam
Bonum
Bone
Bona
Bonum
Bono
Bona
Bono
Boni
Bonae
Bona
Bonorum
Bonarum
Bonorum
Bonis
Bonis
Bonis
Bonos
Bonas
Bona
Boni
Bonae
Bona
bonis
bonis
bonis
Tener
Tenera
Tenerum
Teneri
Tenerae
Teneri
Tenero
Tenerae
Tenero
Tenerum
Teneram
Tenerum
Tener
Tenera
Tenerum
Tenero
Tenera
Tenero

Teneri
Tenerae
Tenera
Tenerorum
Tenerarum
Tenerorum
Teneris
Teneris
Teneris
Teneros
Teneras
Tenera
Teneri
Tenerae
Tenera
teneris
teneris
teneris
Pulscher
Pulchra
Pulchrum
Pulcri
Pulchrae
Pulchri
Pulcro
Pulchrae
Pulchro
Pulchrum
Pulchram
Pulchrum
Pulcher
Pulchra
Pulchrum
pulchro
Pulchra
Pulchro
Pulchri
Pulchrae
Pulchra
Pulchrorum
Pulchrarum
Pulchrorum
Pulchris
Pulchris
Pulchris
Pulchros
Pulchras
Pulchra
Pulchri
Pulchrae
Pulchra
pulchris
pulchris
pulchris
Αρσενικό  γ΄κλίσης                        θηλυκό  γ΄κλίσης                           ουδέτερο  γ΄κλίσης.
Celer
celeris
Celere
Celeris
Celeris
Celeris
Celeri
Celeri
celeri
Celerum
Celerem
celere
Celer
celeris
celere
celeri
celeri
celeri
Celeres
Celeres
celeria
Celerium
Celerium
celerium
Celeribus
Celeribus
celeribus
Celeres
Celeres
celeria
celeres
celeres
celeria
celeribus
celeribus
celeribus
Acer
acris
Acre
Acris
Acris
Acris
Acri
Acri
Acri
Acrem
Acrem
Acre
Acer
Acris
Acre
Acri
Acri
acri
Acres
Acres
Acria
Acrium
Acrium
Acrium
Acribus
Acribus
Acribus
Acres
Acres
Acria
Acres
Acres
Acria
acribus
Acribus
acribus
Similis(το ίδιο αρσε& θηλ).
similis
simile
Similis

Similis
Simili

Simili
Simile

Simile
Similis

Simile
Simili

Simili
Similes

Similia
Similium

Similium
Similibus

Similibus
Similes

similia
Similes

similia
similibus

similibus
Ferox(όπως το αρσεν.& το θηλυκό)
Ferox
ferox
Ferocis

ferocis
Feroci

feroci
Ferocem

ferox
Ferox

ferox
Feroci

feroci
Feroces

ferocia
Ferocium

ferocium
Ferocibus

ferocibus
Feroces

ferocia
feroces

ferocia
ferocibus

ferocibus


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου