………….. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η Σ. Προαγωγικές εξετάσεις Μαΐου- Ιουνίου,………. Εξεταζόμενο μάθημα:Ιστορία. Τάξη:…………… Καθ:……………. Ημερ:……………

   Ο  Μ  Α  Δ  Α   Α΄.
   Θέμα 1ο.
Ποιές ήταν  οι κοινωνικές τάξεις της Ρωμαϊκής  Αυτοκρατορίας(να αναφερθούν μόνον ονομαστικά),ποια κοινωνική αιτία τις δημιούργησε,και ποια ήταν η πολυπληθέστερη από όλες(να γράψετε ό,τι ξέρετε γι΄αυτή).
                                                                                                  Μον.4.

   Θέμα 2ο .
 Ποιες ήταν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις του Γαΐου Γράκχου,και ποια κοινωνική αιτία τις δημιούργησε;

                                                                                                   Μον.4.

   Θέμα 3ο.
  Τι γνωρίζεις για την συγκέντρωση των αξιωμάτων στο πρόσωπο του Οκταβιανού,καθώς και για τις μεταβολές στη Διοίκηση που αυτός επιχείρησε;


                                                                                                    Μον.4.

   Θέμα 4ο.

   Πώς συνδέεται ιστορικά η περίφημη Ρωμαϊκή ειρήνη(Pax Romana)με το διάταγμα του Καρακάλλα;

                                                                                                     Μον.4.

    Θέμα 5ο.
   Αφού δώσεις τον ορισμό του όρου «οι Δήμοι της Κωνσταντινουπόλεως»να αναλύσετε την πολιτική συμμετοχή τους στη «Στάση του Νίκα».

                                                                                                      Μον 4.
   
    (Σημείωση:Από τα παραπάνω θέματα να απαντήσετε στα τρία(3).).


     Ο Μ Α Δ Α   Β΄
     Θέμα 1ο.
   Βάσει του παρακάτω κειμένου ποιο χαρακτήρα θα μπορούσατε να δώσετε στον πόλεμο που διεξήγαγε ο Ηράκλειος ενάντια στους Πέρσες;
   «Αυτό το έτος (622),στις 4 του Απριλίου,ο βασιλιάς Ηράκλειος αφού γιόρτασε το Πάσχα,αμέσως τη δεύτερη μέρα (του Πάσχα),το απόγευμα ξεκίνησε κατά της Περσίας.
   Είχε πάρει,επειδή δεν είχε οικονομικούς πόρους,τα χρήματα των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων ως δάνειο,πήρε και από τη μεγάλη εκκλησία(Αγία Σοφία),τα πολυκάνδηλα και άλλα λειτουργικά σκεύη,και έκοψε νομίσματα πολλά.Άφησε δε και το γιό του μαζί με τον Πατριάρχη Σέργιο,να διοικούν με τον πατρίκιο Βώνοσο,άνδρα λογικό και συνετό σ΄όλα και έμπειρο.»
                                 
                                                              (χρονογράφου Θεοφάνη)
                                                                                                     Μον.4.

   Θέμα 2ο.
   Ποια αίτια της εικονομαχίας διαπιστώνετε στο παρακάτω απόσπασμα;
   «Μέσα σ΄αυτές τις συνθήκες γινόταν όλο και πιο φανερό ότι η σωτηρία της Αυτοκρατορίας εξαρτιόταν αποκλειστικά από τους αγροτικούς  πληθυσμούς του εσωτερικού της Μ.Ασίας.Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι η εικονομαχική πολιτική που ήταν εντελώς αντίθετη σε ό,τι θύμιζε τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και την παλαιά ιδεολογία,θα μπορούσε να συμφιλιώσει την Κωνσταντινούπολη με τους αγροτικούς πληθυσμούς της Α:νατολικής Μικράς Ασίας,που εξαθλιωμένοι και πάμφτωχοι αποζούσαν από την γη,που τώρα όφειλαν να υπερασπίσουν από τους επιδρομείς.»
                                                                                                      Μον.4.
    Θέμα 3ο.
   Πώς δικαιολογείται η αλλάγή της απόφασης του Καρλομάγνου,όπως αναφέρεται στο παρακάτω κείμενο;
   «Αυτό το χρόνο (800)στις 25,Δεκεμβρίου,ο βασιλιάς των Φράγκων Κάρολος,στέφθηκε αυτοκράτορας,από τον πάπα Λέοντα.Και ενώ σκόπευε να επιτεθεί με στόλο στη Σικελία,άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να ζητήσει σε γάμο την αυτοκράτειρα Ειρήνη.Για το σκοπό αυτό έστειλε τον επόμενο χρόνο πρεσβευτές στο Βυζάντιο.
   Και έφτασαν οι απεσταλμένοι του Καρόλου,και του πάπα Λέοντα στην Ειρήνη (801)ζητώντας της να παντρευτεί τον Κάρολο,και να ενωθεί έτσι η Ανατολή με την Δύση.Και εκείνη θα δεχόταν αν δεν την εμπόδιζε ο Αέτιος,που είχε μεγάλη δύναμη και σκόπευε να κάνει αυτοκράτορα τον αδελφό του.»
                                                                                                       Μον.4.
      Θέμα 4ο.
   Ποια σχέση ανάμεσα στην κρατική και εκκλησιαστική εξουσία υπονοεί το παρακάτω απόσπασμα;
   «Ο Πατριάρχης είναι η ζωντανή και έμψυχη εικόνα του Χριστού,που με λόγια και πράξεις δείχνει την αλήθεια.
   Σκοπός  για τον Πατριάρχη είναι πρώτον μεν αυτούς που παρέλαβε από το Θεό να τους διαφυλάξει με ευσέβεια και σεμνότητα βίου.Ακόμη,όσο μπορεί,όλους τους αιρετικούς να επαναφέρει στην ορθοδοξία και την ένωση με το σώμα της εκκλησίας(κατά το νόμο αιρετικοί είναι όσοι αποσχίζονται από την καθολική και Αποστολική ορθόδοξη εκκλησία).Και ακόμη να κάνει μιμητές της πίστης τους τους απίστους.»
                                                                                                         Μον.4
(Σημείωση:Από τα παραπάνω θέματα να επιλέξετε τα δύο (2).
                           Κ   Α   Λ   Η           Ε  Π  Ι  Τ  Υ  Χ  Ι  Α..,.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου