Λατινικά Β΄Λυκείου. Ασκήσεις επαναληπτικές μαθημάτων I-V.


1.Να κλίνετε τα παρακάτω ονόματα:
Ovidius,poeta,epistula,culter(γεν.cultri),
Puer,bellum.

2.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Scriptito

Amas

Habet

Delemus

Gaudetis


3.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Scriptitabam

Amabas

Habebat

Delebamus

gaudebatis


4.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Mei
Illius
Cuius5.Nα μεταφράσετε στα λατινικά τις παρακάτω προτάσεις:
Α.Η βασίλισσα αγαπά τον Αινεία.
Β.Η Διδώ χτίζει στην Αφρική νέα πατρίδα.
Γ.Οι Τρώες πλέουν με τους συμμάχους τους στην Ιταλία.
Δ.Ο Αινείας πλέει προς τη νέα πατρίδα του και η βασίλισσα πεθαίνει.

6.Συμπληρώνω τον παρακάτω πίνακα:
Bonus
Bona
Bonum
Tener
Tenera
Tenerum
Pulcher
Pulchra
pulchrum

Bασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου