Λατινικά,ασκήσεις μαθημάτων 1,2,...

1.Nκλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές:
Οvidius poeta.
Pontica terra.
gelida terra.
nova   patria.

2.Γράφουμε τους τύπους που  ζητούνται:
poeta,αφαιρετική πληθυντικού
epistulas,δοτική πληθυντικού
adversam,γενική πληθυντικού

gelida,δοτική ενικού
injuriam,γενική πληθυντικού
filius,κλητική ενικού
socius,κλητική ενικού
pontus,γενική πληθυντικού.

3.Οι παρακάτω προτάσεις να μεταφερθούν στο αντίστοιχο πρόσωπο του άλλου αριθμού.
a.Ovidius poeta exulat
b.Narrat de gelida terra
c.Venti pontum turbant
d.Regina Aenean amat.
e.Regina exspirat.

4.Nα γράψετε τους  τύπους των  ρημάτων που ζητούνται:
amo,γ.πληθ
fundo,β΄πληθ
navigo,γ,ενικό
exspiro,α΄πληθ
expugno,β΄,πληθ
turbo,α΄πληθ
oppugno,γ΄,ενικό.

5.Nα μεταφράσετε στα λατινικά τις παρακάτω προτάσεις.
α.Ο ποιητής πεθαίνει
β.Ο ποιητής με τους  συντρόφους του πλέει πρός την παγωμένη γή
γ.Η Διδώ θρηνεί για τον Αινεία.
δ.Η βασίλισσα   είναι  εξόριστη στην Ιταλία.

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου