Λατινικά Β΄Λυκείου. Ασκήσεις μαθημάτων I-IV.


1.Μετατρέψτε παρόμοια τις παρακάτω προτάσεις κάνοντας χρήση των αναφορικών αντωνυμιών(όπως στο παράδειγμα):
Οvidius poeta=Ovidius qui poeta est.
1.Dido regina.
2.Aeneas filius.
3.Puer donum.
4.Andromeda filia.

2.Γράφω τις παρακάτω λέξεις στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού:

Oμήρου Οδύσσεια,ν 210-250.

Σχέδιο  μαθήματος.
1.Σύνδεση με τα προηγούμενα.
Οι ναύτες του καραβιού των Φαιάκων που μετέφεραν τον Οδυσσέα στην Ιθάκη,τον άφησαν κοιμισμένο εκεί μαζί με  τα δώρα του.

2.Αξίες-αντιλήψεις-έθιμα και θεσμοί-κοινωνικοπολιτική οργάνωση.
α.Η Θεϊκή επέμβαση της θεάς Αθηνάς η οποία επεμβαίνει καθοριστικά σε όλες τις εξελίξεις(είναι και η θεά της σοφίας).

Λατινικά Β΄Λυκείου. Ασκήσεις τριών πρώτων κειμένων.


1.Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:
dominus


cultri


fili


puerorum2.Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:
amo
habes
adligat
delemus

3.Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά:

soceri

donum
calcei

bellis


4.Μεταφέρω τις παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό:

Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Θέμα έκθεσης: Πώς ονειρεύομαι το σχολείο του αύριο;


Παράγραφος 1η:
Προσέγγιση-άποψη: Αναμφίβολα όλα γύρω μας αλλάζουν,όλα γύρω μας εξελίσσονται.Από αυτή την άποψη πρέπει και το σχολείο να προχωρήσει μπροστά.Πόσες φορές δεν έχω ως μαθητής σκεφτεί διάφορους και ποικίλους τρόπους ώστε ο ναός της γνώσης να γίνει πιο ανθρώπινος,πιο προσιτός στους μαθητές αλλά και στους δασκάλους μας.Όχι μόνο για να μαθαίνουμε καλύτερα αλλά και για να περνάμε πιο ευχάριστα.Ούτως ή άλλως το σχολείο είναι χώρος όπου μεγάλοι και μικροί ξοδεύουμε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας.Αξίζει να βελτιώσουμε ένα τόσο σημαντικό παράγοντα της ζωής μας.
Παράγραφος 2η:
Τρόποι  αλλαγής και εξέλιξης του σχολείου:Το σχολείο στηρίζεται σε δασκάλους και μαθητές,σε γονείς και στην κρατική μέριμνα.Είναι συνέχεια της οικογένειας και σκοπό έχει να παραδίδει στην κοινωνία ώριμους και ολοκληρωμένους πολίτες.Σήμερα εξάλλου το σχολείο ζεί και αναπνέει μέσα στην απίστευτη τεχνολογική εξέλιξη.Πρέπει λοιπόν οι νέες τεχνολογίες να εισαχθούν στο σχολικό τρόπο διδασκαλίας.Οι δάσκαλοί μας επιβάλλεται πλέον να επιμορφωθούν σε αυτές ώστε να είναι ικανοί και ικανές να παραδίδουν ψηφιακά μαθήματα..Με αυτόν τον τρόπο το μάθημα θα γίνει προσιτό και περισσότερο αποτελεσματικό.Η εικόνα έλκει τους νέους,τους βοηθεί να είναι περισσότερο  αποτελεσματικοί σε θέματα γνώσης και μάθησης.Σε καμμία βέβαια περίπτωση δεν συζητάμε για κατάργηση του παραδοσιακού τρόπου μάθησης,του μαυροπίνακα.Απλά το σχολείο θα πρέπει να αναβαπτισθεί μέσα από την υιοθέτηση των νέων πληροφοριακών μοντέλων.

Έκφραση-Έκθεση Β΄Λυκείου. Θέμα ανάπτυξης: στερεότυπα.


Προσέγγιση:Τα στερεότυπα ως έννοια συγκαταλέγονται σε μία πολύ ιδιαίτερη κατηγορία:Κάποιοι θα μπορούσαν να πούν ότι δεν υπάρχει τέτοια λέξη,ούτε αυτή η λέξη αντιπροσωπεύει κάποιες συγκεκριμένες πράξεις ή γεγονότα ή ανθρώπινες σκέψεις,αξίες και απαξίες.Σε ποια κατηγορία εννοιών όμως θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τις προκαταλήψεις μας,τις απόψεις μας για συγκεκριμένες φυλές και λαούς,τις διάφορες πίστεις μας και φανατισμούς μας για ανθρώπους και καταστάσεις;Είναι άραγε στερεότυπο ότι αν δώ το πρωΐ μαύρη γάτα ότι κάτι κακό θα μου συμβεί.Σίγουρα στερεότυπα υπάρχουν,στο βαθμό μάλιστα στον οποίο ελέγχονται δεν αποτελούν πρόβλημα,στο βαθμό δηλαδή που δεν επηρεάζουν αρνητικά τις ανθρώπινες σχέσεις.Σε κάθε άλλη όμως περίπτωση σίγουρα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε για το  γεγονός ότι τα στερεότυπα,ως παγιωμένες απόψεις που έχουμε για ανθρώπους και λαούς ,δηλητηριάζουν επικίνδυνα τις ανθρώπινες σχέσεις.

Ομήρου Οδύσσεια,λ,99-249.

Σύνδεση με τα προηγούμενα.
Η Κίρκη αποκάλυψε στον Οδυσσέα πώς έπρεπε να κατεβεί στον Άδη για να συμβουλευθεί το μάντη Τειρεσία.

Αξίες-αντιλήψεις-έθιμα-θεσμοί:
Ο Άδης ευρίσκεται εις τα πέρατα του Ωκεανού κάτω από τη Γή.
Μεγάλοι ποταμοί χωρίζουν τον κόσμο των νεκρών από τον κόσμο των ζωντανών.
Στον Άδη βασιλεύει ο Πλούτωνας,και επικρατεί βαθύ σκοτάδι.
Μετά το θάνατο η ψυχή εγκαταλείπει το σώμα και κατεβαίνει στον κάτω κόσμο.

Λατινικά,ασκήσεις μαθημάτων 1,2,...

1.Nκλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές:
Οvidius poeta.
Pontica terra.
gelida terra.
nova   patria.

2.Γράφουμε τους τύπους που  ζητούνται:
poeta,αφαιρετική πληθυντικού
epistulas,δοτική πληθυντικού
adversam,γενική πληθυντικού

Mεταβατικά και αμετάβατα ρήματα....

Ρήματα μεταβατικά μονόπτωτα:
Μονόπτωτα λέγονται τα μεταβατικά ρήματα τα οποία χρειάζονται ως συμπλήρωμα μία μόνο πτώση ονόματος.Έτσι όταν το ρήμα είναι μονόπτωτο έχουμε:
1.Αντικείμενο σε αιτιατική: α.εξωτερικό: Ο κηπουρός φροντίζει τον κήπο.
                                            β.εσωτερικό(σύστοιχο): το ρήμα και το αντικείμενο παράγονται από την ίδια ρίζα: π.χ.χορεύω χορό.


2.Αντικείμενο σε γενική: Ο Πέτρος μοιάζει του πατέρα του.
3.Εμπρόθετο αντικείμενο: Μίλησα στον καθηγητή.

Nεοελληνική γλώσσα Β΄ Γυμνασίου. Οι διαθέσεις του ρήματος.


Οι διαθέσεις του ρήματος είναι οι εξής:
1.Ενεργητική: είναι αυτή που δείχνει ότι το Υποκείμενο ενεργεί.
2.Παθητική:  είναι αυτή που δείχνει ότι το Υποκείμενο παθαίνει ή υφίσταται κάτι από εξωτερική πηγή.
3.Μέση:  Α. μέσα αυτοπαθή: όταν φανερώνουν ότι  η ενέργεια του υποκειμένου  γυρίζει άμεσα στο ίδιο, π.χ, η Μαρία χτενίζεται.

Έκφραση-έκθεση Β΄Λυκείου. Θέμα:η ανεργία των νέων ως αίτιο αντικοινωνικής συμπεριφοράς αυτών.


Προσέγγιση:Ανέκαθεν η εργασία αντιπροσώπευε ένα σημαντικό  κομμάτι της ανθρώπινης ζωής.Ο Σωκράτης όχι τυχαία υποστηρίζει «μουσική ποίου και εργάζου»,ο Παύλος μάλιστα προβάλει ακόμη περισσότερο την κοινωνική πλευρά της εργασίας λέγοντας : «ο μη  εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω».Αναμφίβολα η εργασία είναι για το σώμα ό,τι η σκέψη για το πνεύμα.Κίνηση,χαρά,σκοπός και δημιουργία.Είναι αυτή που κοινωνικοποιεί το άτομο διότι το καθιστά χρήσιμη κοινωνική οντότητα,που συνεχώς συμβάλλει στην κοινωνική πολιτισμική και ιστορική εξέλιξη του ατόμου και της κοινωνίας.Ας μην ξεχνούμε ότι μέσα από την εργασία οι σκέψεις  γίνονται πράξεις,η φύση ελέγχεται,η επιστήμη μεταπλάθει κάθε σκέψη σε ανακάλυψη χρήσιμη για τον άνθρωπο και την κοινωνία.
Ιστορικό πλαίσιο: Σίγουρα όταν ασχολούμαστε με την έννοια εργασία δεν αναφερόμαστε στην καταναγκαστική εργασία που χρησιμοποίησε βάναυσα τους ανθρώπους προκειμένου κάποιοι να ικανοποιήσουν τις ηγεμονικές  βλέψεις τους.

Ομήρου Οδύσσεια,ραψ.ι: 513-630.

Ο λειτουργικός ρόλος αυτών των στίχων είναι ιδιαιτέρως σημαντικός διότι ο Οδυσσέας διαπράττει ύβρι χλευάζοντας ουσιαστικά τον Πολύφημο,μη υπολογίζοντας τη σχέση του την υιϊκή με το Θεό Ποσειδώνα.Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος ο θεός της θάλασσας θα τον βασανίσει και θα δώσει όλους τους λόγους στον Όμηρο να δημιουργήσει έναν Οδυσσέα που φθάνει πολυβασανισμένος τελικά στην Ιθάκη.Η οργή του Ποσειδώνα προκαλεί πολλά δεινά στο βασιλέα της Ιθάκης και εμπλουτίζει την υπόθεση της Οδύσσειας.

Η ιστορία του Κύκλωπα Πολυφήμου διαγράφει και το ηθικό πλαίσιο του έπους.Ο άνθρωπος θα πρέπει να σέβεται τους Θεούς,δεν θα πρέπει να  διαπράττει ύβρη που επιφέρει την άτη και τη νέμεση.Επίσης όλα όσα συμβαίνουν στην Οδύσσεια έχουν τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος,αυτή εξάλλου είναι και η βάση του Ελληνικού Λόγου.Επειδή ακριβώς ο Οδυσσέας

Nεοελληνική Γλώσσα,Πώς αναλύω κάποιο κείμενο...

Νεοελληνική γλώσσα,Β΄Γυμνασίου:ενότητα 4η: Κείμενο 1.Η εκπαίδευση στην Αρχαία Αθήνα:
Α.Ο τίτλος παρουσιάζει την εκπαίδευση στην Αρχαία Αθήνα.Πραγματικά συνδέεται με το κείμενο αξιόπιστα διότι αναλύει   την εκπαίδευση στην Αρχαία Αθήνα και δίνει πληροφορίες για τα ορφανά του Έθνους και για το ότι οι γονείς αναμφίβολα πλήρωναν για την μόρφωση των παιδιών τους.Άρα ο τίτλος έχει απόλυτη σχέση με το κείμενο.

Β.Το κείμενο παρουσιάζει συνοχή:
Β1.Εξωτερική συνοχή: Υπάρχει ενιαία γλώσσα,ενότητα χώρου και χρόνου(όλα εκτυλίσσονται στην Αρχαία Αθήνα)η λέξη μόρφωση κυριαρχεί.Οι  διαρθρωτικές λέξεις με ωραίο και εμφαντικό τρόπο  βοηθούν την παρουσίαση του όλου κειμένου(το ακόμα και  το   κανονικά ενώνουν τις προτάσεις δίνοντας την απαραίτητη έμφαση και τις απαραίτητες πληροφορίες).

Προτεινόμενο διαγώνισμα Ομήρου Οδύσσεια,Α΄Γυμνασίου,στιχ.ν 210-250.

Κείμενο: ν,210-250.

Ερωτήσεις:
1.Λέγεται ότι μία διαφορά της Ιλιάδας και της Οδύσσειας είναι το ότι η Οδύσσεια ασχολείται με πιο απλό τρόπο με πιο απλούς ανθρώπους και τις περιπέτειές τους.Επιβεβαιώνεται αυτη η διαφορά μέσα από την πλαστή ιστορία του Οδυσσέα;
μον.4.

2α.Γιατί ο Οδυσσέας κάθεται και μετράει τα δώρα των Φαιάκων;
μον.2.

2β.Γιατί ο Οδυσσέας όταν ξύπνησε δεν αναγνώρισε αμέσως την Ιθάκη;
μον.2.