Έκθεση Γ΄Λυκείου: Εργασία,Επάγγελμα.

Θέμα: "Στις   σύγχρονες βιομηχανικές και μεταβιομηχανικές κοινωνίες η ανεργία έχει λάβει διαστάσεις μείζονος 
σημασίας οικονομικοκοινωνικού φαινομένου.Αναπτύξτε τεκμηριωμένα τον προβληματισμό σας λαμβάνοντας υπ΄όψιν και τα ακόλουθα ερωτήματα.
1.Ποιές είναι οι μορφές της ανεργίας;
2.Πού οφείλεται  και ποιοί ιδιαίτεροι παράγοντες οξύνουν την ανεργία στη χώρα μας;
3.Ποιές οι επιπτώσεις της για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τους νέους;
4.Τι προτείνετε για την αντιμετώπισή της;


Α.Θα πρέπει να γίνει αναφορά στις καθημερινές επισημάνσεις του τύπου ,για τα υψηλά ποσοστά που ταλανίζουν ιδιαίτερα τα αστικά κέντρα της χώρας μας ,ενώ ερημώνεται η ύπαιθροος.Θα πρέπει να γίνει σύγκριση των ποσοστών της Ελληνικής ανεργίας με αυτά άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης.

Β.Κυρίως θέμα: Ορισμός:Ανεργία καλείται το οικονομικοινωνικό  φαινόμενο κατά το οποίο υπάρχουν άτομα στην αγορά εργασίας πρόθυμα να εργασθούν αλλά   δεν υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις  εργασίας γι αυτά.Με άλλα λόγια η προσφορά εργατικών χεριών είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση ή ακόμα υπάρχει  υπερβάλλουσα ζήτηση  εργασίας.

Γ.Μορφές της ανεργίας: 
1.Ως πρός τα αίτια: Κυκλική(οικονομική ύφεση)
                                Διαρθρωτική(περισσότεροι εξειδικευμένοι εργάτες σε σχέση με όσους χρειάζεται η πραγματική οικονομία).
                                Τεχνολογική(η μηχανή στερεί ανθρώπινες θέσεις).
                                Τριβής(έλλειψη επικοινωνίας και ενημέρωσης).
2.Ως πρός το χρόνο: Κυμαινομένη,μόνιμη-χρόνια,εποχιακή.
Δ.Αίτια της ανεργίας:
1.Οικονομικά(η παραγωγική υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας,η έλλειψη ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων,έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών σε σχέση με τον προϋπολοογισμό του κράτους,άρα το κράτος αδυνατεί να προχωρήσει σε σοβαρές δημιουργίες θέσεις εργασίας αφού συνέχεια δανείζεται για να καλύψει την τρύπα στο ισοζύγιο πληρωμών).

2.Κοινωνικά(υδροκεφαλισμός της Αθήνας,μείωση της εξωτερικής μετανάστευσης,πολυθεσίες και υπερωριακές απασχολήσεις,ξενομανία).

3.Ιδεολογικά:
Α.Έλλειψη καταλλήλων προγραμμάτων ενημέρωσης ανέργων,έλλειψη επαγγελματικού προσανατολισμού,ίδρυση επιστημονικού προλεταριάτου(όλοι θέλουν να σπουδάσουν).

4.Πολιτικά:
α.Έλλειψη αξιοκρατίας
β.Αγιοποίηση του μέσου και του  ρουσφετιού

Συνέπειες:
1.Κοινωνικές:
-αδρανοποίηση και περιθωριοποίηση
-επιθετικότητα
-στρεβλή κοινωνικοποίηση.
2.Ηθικές:
-συμβιβαστική νοοτροπία
-απώλειια αυτοεκτίμησης,
-ανασφάλεια και απώλεια δυναμισμού.
3.Πνευματικές: πεσιμισμός και πνευματική νωθρότητα.

Μέσα αντιμετώπισης του φαινομένου της ανεργίας.
1.Προγραμματισμός και εκσυγχρονισμός της παιδείας.
2.Σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός.
3.Αναβάθμιση της τεχνολογικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
4.Συνδυασμός της αγοράς ζήτησης με τις πραγματικές εργασιακές ανάγκες.
5.Συνολικό μοντέλο ανάπτυξης.
6.Αξιοποιήσεις των κοινοτικών πόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου