Οι βασικοί όροι και θέματα και οι αφηγηματικές τεχνικές της Ομηρικής Οδύσσειας.

1.Aγορά:η αγορά έχει λειτουργικό ρόλο μέσα στην Οδύσσεια.
2.Αναγνωρισμός-θεματικός τύπος.
3.Ανάγνωση-απαγγελία.
4.Εξωτερική και εσωτερική αναζήτηση(του Οδυσσέα και του Τηλεμάχου).
5.Ανθρωπογνωσία.
6.Ανθρωποκεντρισμός.
7.Ανθρωπισμός και ανθρωπιά.
8.Ανθρωπολογία και Ηθογράφηση της Οδύσσειας.
9.Ανθρωπομορφισμός:ενανθρώπιση
                                     επιφάνεια
                                     θεολογία της Οδύσσειας.
10.Απόλογοι: τυπολογία,δομή,εγκιβωτισμός και ένθετη αφήγηση.

11.Αριστεία Οδυσσέα.
12.Τα άστοχα ερωτήματα,ο θεματικός  τύπος και ο λειτουργικός τους ρόλος.
13.Αφηγηματικές τεχνικές:απόλογοι,αφήγηση,περιγραφή,διάλογος,διαστολή χρόνου,εγκιβωτισμός,διαστολή χρόνου,ειρωνεία,επιβράδυνση,μονόλογος,παρομοίωση,πλαστή διήγηση,προειδοποίηση,προοικονομία,συστολή χρόνου.
14.Εσωτερικός και εξωτερικός αφηγητής.
15.Ηθογράφηση: περιγραφή συμπεριφοράς,ψυχικές καταστάσεις και τα ανάλόγα κριτήρια.Αξιολόγηση βάσει κριτηρίων.
16.Θεματικοί τύποι και τυπικές σκηνές όπως αποτυπώνονται  στους αναγνωρισμούς,στα άστοχα ερωτήματα,στην ένθετη αοιδή,ένθετη αφήγηση,προοίμιο,φιλοξενία.
17.Η Θεολογία της Οδύσσειας μέσα από τον ανθρωπομορφισμό,την ενανθρώπιση του θείου,την επιφάνεια,την ηθογράφηση.
18.Προσοχή στο μαγικό και παραμυθικό στοιχείο.
19.Νέμεσις=Ύβρις.
20.Νόστος  εξωτερικός και εσωτερικός.
21.Η περιγραφή αναλύει καταστάσεις,τόπους,συμπεριφορές και ψυχικές καταστάσεις.
22.Η πλαστή διήγηση και ο λειτουργικός της ρόλος.
23.Πώς προχωρεί ο μύθος;
24.Συγκρίσεις των φαινομένων της Οδύσσσειαςπ.χ της τρικυμίας ,με αντίστοιχα φαινόμενα άλλων κειμένων,π.χ βιβλίο  ναυτικών περιηγήσεων.

Βασίλειος Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου