Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου.Θέμα έκθεσης:τα προβλήματα των μεγαλουπόλεων.

α.Θεματική περίοδος:Καθώς οι άνθρωποι συνωστίζονται στις μεγαλουπόλεις έρχονται αντιμέτωποι  με πολλά προβλήματα.

β.Λεπτομέρειες:
1.εξοντωτικός ρυθμός ζωής:Το πρώτο είναι ο εξοντωτικός ρυθμός της ζωής και της εργασίας γιατί είναι αναγκασμένοι οι άνθρωποι να τρέχουν συνεχώς για να προλάβουν,έχοντας μόνιμα το μάτι στο ρολόϊ.
2.μοναξιά ,βία:  Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου ζωής είναι η υπερένταση και το άγχος.
3.εργασία,μονοτονία και καταπίεση: Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν είναι η ανωνυμία μέσα στο πλήθος.

Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου,ασκήσεις αύξησης ρημάτων...

1.Να γράψετε τις ακόλουες περιόδους μετατρέποντας τους παροντικούς χρόνους πρώτα σε παρελθοντικούς και έπειτα σε μελλοντικούς.
α.Παρακολουθώ  μία ενδιαφέρουσα σειρά στην τηλεόραση.
β.Είμαι μέλος της οικολογικής ομάδας του σχολείου μας και συμμετέχω σε όλες τις δραστηριότητές της.
γ.Η κινηματογραφική λέσχη της πόλης μου προβάλλει αξιόλογες ταινίες και γι αυτό συγκεντρώνει πολύ κόσμο.
δ.Αγοράζω φρέσκα λαχανικά και τα βράζω στον ατμό.
ε.Ο εργολάβος  επιβλέπει τους εργάτες και τους κατευθύνει στις εργασίες τους.

Ομήρου Οδύσσεια,σχέδιο μαθήματος,στιχ.α 174-244.

1.Αφόρμηση:Ο Οδυσσέας βρίσκεται στο κέντρο του θείου σχεδίου διάσωσής του.Η Αθηνά Μέντης στην Ιθάκη πρόκειται να πείσει τον Τηλέμαχο να πάει στην Πύλο και στην Σπάρτη σε συναγωνιστές του πατέρα του να τον αναζητήσει διότι αυτοί κάτι θα ξέρουν για την τύχη του.

2.Πολιτιστικά στοιχεία της παραγράφου:
τα καράβια(190),σίδηρος γυαλιστερός και χαλκός(203-4).

3.Η όλη δομή της παραγράφου στηρίζεται επάνω στο μοτίβο της αντίθεσης ανάμεσα στην αισιόδοξη Αθηνά και στον απαισιόδοξο Τηλέμαχο.

4.Οι ιδέες της παραγράφου είναι πολύ συγκεκριμένες:
η ενανθρώπηση της Αθηνάς

Έκθεση Γ΄Λυκείου: Εργασία,Επάγγελμα.

Θέμα: "Στις   σύγχρονες βιομηχανικές και μεταβιομηχανικές κοινωνίες η ανεργία έχει λάβει διαστάσεις μείζονος 
σημασίας οικονομικοκοινωνικού φαινομένου.Αναπτύξτε τεκμηριωμένα τον προβληματισμό σας λαμβάνοντας υπ΄όψιν και τα ακόλουθα ερωτήματα.
1.Ποιές είναι οι μορφές της ανεργίας;
2.Πού οφείλεται  και ποιοί ιδιαίτεροι παράγοντες οξύνουν την ανεργία στη χώρα μας;
3.Ποιές οι επιπτώσεις της για την κοινωνία και ιδιαίτερα για τους νέους;
4.Τι προτείνετε για την αντιμετώπισή της;

Η αύξηση του ρήματος στα Νέα Ελληνικά • Ν.Ε. Γλώσσα • φωνή-συζυγία • διάθεση • εγκλίσεις • θέμα • αύξηση • χρόνοι • κλίση • αντικείμενο •


Τι είναι η αύξηση;

Όταν κλίνεται ένα ρήμα διαπιστώνουμε ότι σε μερικά ρήματα στον παρατατικό και στον αόριστο προστίθεται στην αρχή του ρήματος ένα επιπλέον γράμμα το έ, (ένα μόρφημα, όπως λέγεται) που το ονομάζουμε αύξηση.
Παρατήρησε προσεκτικά τον παρακάτω πίνακα:

γράφω
πιάνω
ιδρύω
ενεστώτας
παρατατικός
αόριστος
ενεστώτας
παρατατικός
αόριστος
ενεστώτας
παρατατικός
αόριστος
πιάνω
πιάνεις
πιάνει
πιάνουμε
πιάνετε
πιάνουν
έπιανα
έπιανες
έπιανε
πιάναμε
πιάνατε
έπιαναν
έπιασα
έπιασες
έπιασε
πιάσαμε
πιάσατε
έπιασαν
καλοπιάνω
καλοπιάνεις
καλοπιάνει
καλοπιάνουμε
καλοπιάνετε
καλοπιάνουν
καλοέπιανα
καλοέπιανες
καλοέπιανε
καλοπιάναμε
καλοπιάνατε
καλοέπιαναν
καλοέπιασα
καλοέπιασες
καλοέπιασε
καλοπιάσαμε
καλοπιάσατε
καλοέπιασαν
ιδρύω
ιδρύεις
ιδρύει
ιδρύουμε
ιδρύετε
ιδρύουν
ίδρυα
ίδρυες
ίδρυε
ιδρύαμε
ιδρύατε
ίδρυαν
ίδρυσα
ίδρυσες
ίδρυσε
ιδρύσαμε
ιδρύσατε
ίδρυσαν

Από τα παραδείγματα παρατηρούμε ότι:
α) η αύξηση μπαίνει μόνο όταν τονίζεται, π.χ. έπιανα, έπιανες, έπιανε, έπιαναν, ενώ χάνεται όταν δεν τονίζεται, π.χ. πιάναμε, πιάνατε.
β) η αύξηση μπαίνει όταν το ρήμα αρχίζει από σύμφωνο (πιάνω), ενώ δεν μπαίνει όταν το ρήμα αρχίζει από φωνήεν ή δίψηφο (αυ, ευ κ.τ.λ.), π.χ. ιδρύω > ίδρυα, εύχομαι > ευχόμουν(α), αισθάνομαι > αισθανόμουν(α).
γ) η αύξηση βρίσκεται στην αρχή του ρήματος (έπιανα, έπιασα) και λέγεται εξωτερική αύξηση. Όταν όμως το ρήμα είναι σύνθετο (καλοπιάνω) η αύξηση μπαίνει ανάμεσα στο α' και β΄ συνθετικό (καλο-έπιανα, καλο-έπιασα). Στην περίπτωση αυτή η αύξηση ονομάζεται εσωτερική αύξηση. Πολλές φορές η εσωτερική αύξηση αυτή χάνεται, για παράδειγμα το ρ. καλοέπιανα, καλοέπιασα μπορούμε να το πούμε και καλόπιανα, καλόπιασα.
Εσωτερική αύξηση παίρνουν και τα ρήματα με πρώτο συνθετικό πρόθεση της αρχαίας, π.χ. γράφω > διαγράφω > διέγραφα, διέγραψα. Στην περίπτωση αυτή το τελευταίο φωνήεν της πρόθεσης συναιρείται με το -έ- της αύξησης. Από τη συναίρεση αυτή υπερισχύει το -έ- της αύξησης.

Νεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Οι Εγκλίσεις του ρήματος στις ανεξάρτητες προτάσεις.


Α.Οριστική.
Η Οριστική φανερώνει γενικά αυτό που είναι ή θεωρείται πραγματικό και βέβαιο ,όμως μέσα στο λόγο συχνά παίρνει άλλες διαστάσεις.Έτσι φανερώνει:
1.το πραγματικό
2.το δυνατό
3.το πιθανό
4.ευχή
5.παράκληση.
Β.Υποτακτική.
Η Υποτακτική φανερώνει κυρίως το ενδεχόμενο και το επιθυμητό.Συνοδεύεται τις περισσότερες φορές από τα μόρια να και ας και φανερώνει:
1.προτροπή

ΑΣΚΗΣΕΙΣ‎ , παραθετικά

ΑΣΚΗΣΕΙΣ‎ > ‎

παραθετικά

1.       Να συμπληρώσετε τους τύπους των παραθετικών που χρειάζονται στις παρακάτω προτάσεις:

α) Ὁ Κῦρος .................... (δίκαιος) του αδελφοῦ ἐνομίζετο.
6) Τῶν ἡλικιωτῶν .................... (αἰδήμων) ἦν.
γ) Οὗτος ἦν τοῖς φίλοις .................... (πρᾶος), τοῖς δ’ ἐχθροῖς ....................(τραχύς) καί .................... (φοβερός).
δ) Ὁ Κροῖσος .................... (προθύμως) καί.................... (λαμπρῶς) ἐξένισεν τόν Σόλωνα.
 ε) Ἐγώ .................... (πολύ) σοῦ μακαρίζω Τέλλον τόν Ἀθηναῖον.
στ) Τῶν μετρίων .................... (ταπεινός) ᾖν.
ξ) Μητρός  τε  καί  πατρός  καί  τῶν  ἄλλων  προγόνων  ἁπάντων.................... (τίμιος) ἐστίν ἡ πατρίς.
η) Παρύσατις ἐφίλει τόν Κῦρον .................... (μάλα) ἤ τόν βασιλεύονταἈρταξέρξην.
θ)Οἱ ὁφθαλμοί .................... (πιστοί) μάρτυρες των ὤτων εἰσι.

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση. Α΄Γυμνασίου,Ομήρου Οδύσσεια,α,109-173. Φύλλο εργασίας.


Σύνδεση με τα προηγούμενα.
Στο συμβούλιο των θεών στον Όλυμπο,κατά το οποίο απουσίαζε ο Ποσειδώνας αποφασίστηκε ο νόστος του Οδυσσέα στην Ιθάκη.Η Αθηνά μάλιστα πρότεινε ένα διπλό σχέδιο δράσης ,ο Ερμής να σταλεί στην Ωγυγία για να ανακοινώσει στην Καλυψώ την απόφαση των θεών,ενώ η ίδια θα μεταβεί στην Ιθάκη για να ενθαρρύνει σε σημαντικές αποφάσεις τον Τηλέμαχο.
Πραγματολογικά στοιχεία.
Μέντορας: άρχοντας των Ταφίων και φίλος του Οδυσσέα.Η Τάφος  ήταν νησί ανάμεσα στην Ακαρνανία και στη Λευκάδα.
Στοιχεία υλικού πολιτισμού.
Ενδυμασία,ανάκτορο,σκεύη και φαγητά,έπιπλα όπλα και άλλα αντικείμενα:όλα αυτά καταδεικνύουν την πλούσια ζωή της μυκηναϊκής εποχής.
Αξίες –αντιλήψεις –έθιμα και θεσμοί και κοινωνικοπολιτική οργάνωση.
Α.ενανθρώπηση Αθηνάς: έχουμε στα ομηρικά έπη δύο τρόπους εμφάνισης των θεών.1.Σαν  φαντασία και οπτασία(επιφάνεια)ο θεός είναι στο μυαλό των ηρώων,2,ο θεός λαμβάνει σάρκα και οστά συγκεκριμένων ανθρώπων και είναι ορατός από τα ανθρώπινα μάτια (όπως  εδώ ο Μέντης –Αθηνά): αυτό είναι ενανθρώπηση.

Aνάπτυξη ιστορικού παραθέματος,Ιστορία Κατεύθυνσης ,Γ΄Λυκείου.


Δίδεται το παρακάτω ιστορικό παράθεμα :
«Οι πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στο Ν.Καβάλας ήταν κατά 32.000 περισσότεροι από  τους μουσουλμάνους που εγκατέλειψαν την περιοχή(75.000 έναντι 43.350).Επειδή όμως το μεγαλύτερο μέρος του πλεονάζοντος προσφυγικού πληθυσμού το απορρόφησε η πόλη της Καβάλας ,η περιφέρεια δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα.Όπως προαναφέραμε για περίπου ενάμιση χρόνο οι πρόσφυγες των περισσοτέρων χωριών αναγκάστηκαν να συμβιώσουν με τους ντόπιους μουσουλμάνους.Με την ανταλλαγή των πληθυσμών λύθηκε και το πρόβλημα της στέγασης.Σύμφωνα με μία έκθεση που συνέταξε στα 1927 ο προϊστάμενος του γραφείου εποικισμού στην Καβάλα ,ο Πεχλιβάνογλου,περίπου  30.000 πρόσφυγες είχαν εγκατασταθεί στα 6.405 εγκαταλελειμμένα σπίτια των μουσουλμάνων,ενώ περίπου 4.000 περίπου πρόσφυγες  είχαν στεγασθεί σε 542 προσωρινά οικήματα που έκτισαν οι ίδιοι κυρίως στα τουρκικά τσιφλίκια».
Με βάση το κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να δώσετε  τον τρόπο της αγροτικής αποκατάστασης των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής.

Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου.


Πώς  διαβάζω και αναλύω ένα κείμενο.
1.Διαβάζω προσεκτικά το όλο κείμενο και προσπαθώ να θέσω σειρά  σε όλα αυτά τα οποία διαβάζω .Η σειρά είναι η ακόλουθη:
Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής του κειμένου,μπορεί να είναι πολλοί.Ο πρωταγωνιστής μπορεί να είναι πρόσωπο,ζώο ή πραγμα ,κατάσταση ή ιδιότητα.
Πρέπει να προσδιορίσω το χώρο και το χρόνο που εκτυλίσσονται όλα.
Επίσης  ποιες ιδέες ή αξίες υπάρχουν,ποιες πράξεις διαδραματίζονται,ποιες αιτίες και ποιος ο σκοπός του κειμένου.Είναι βασικό να καταλάβουμε ότι το κάθε κείμενο θέλει να περάσει μηνύματα για τον άνθρωπο,το θεό,τη φύση και την κοινωνία τα οποία και θα πρέπει να κατανοήσω.Πρέπει δηλαδή να κατανοώ σε ποιο μοντέλο πολίτη και ανθρώπου καταλήγει το κείμενο.Τι μηνύματα θέλει να περάσει σε εμάς για τους πρωταγωνιστές του κειμένου.

Οι βασικοί όροι και θέματα και οι αφηγηματικές τεχνικές της Ομηρικής Οδύσσειας.

1.Aγορά:η αγορά έχει λειτουργικό ρόλο μέσα στην Οδύσσεια.
2.Αναγνωρισμός-θεματικός τύπος.
3.Ανάγνωση-απαγγελία.
4.Εξωτερική και εσωτερική αναζήτηση(του Οδυσσέα και του Τηλεμάχου).
5.Ανθρωπογνωσία.
6.Ανθρωποκεντρισμός.
7.Ανθρωπισμός και ανθρωπιά.
8.Ανθρωπολογία και Ηθογράφηση της Οδύσσειας.
9.Ανθρωπομορφισμός:ενανθρώπιση
                                     επιφάνεια
                                     θεολογία της Οδύσσειας.
10.Απόλογοι: τυπολογία,δομή,εγκιβωτισμός και ένθετη αφήγηση.