Τι τελικά χρησιμοποιούμε όταν γράφουμε έκθεση(κυρίως για μαθητές Γ΄Λυκείου).

1.Η τεχνική της Αφήγησης.
(Η έκθεση ειδικά στο σημείο εκείνο όπου δίδουμε ιστορικά και άλλα στοιχεία της κυρίας εννοίας θα πρέπει να συγκεντρώνει χαρακτηριστικά της αφήγησης).
α.οπτική γωνία(οι πληροφορίες δίδονται ανάλογα με τις θέσεις του συγγραφέα).
β.ιδέες και σκέψεις,κρίσεις και απόψεις(παραδίδονται όσα γνωρίζουμε για πρόσωπα και καταστάσεις,ιδέες και ιδιότητες που σχετίζονται με την κύρια έννοια).
Η Αφήγηση είναι απαραίτητη να υπάρχει σε κομμάτια της έκθεσης διότι είναι η τεχνική του να δίδω πληροφορίες για το πού,πότε,πώς και γιατί της κυρίας έννοιας και των εννοιών και αξιών που σχετίζονται με αυτή.
Στην Αφήγηση κρίνονται:

.Ο πλούτος των γνωμών και των τοποθετήσεων,η πληθώρα των συνωνύμων και των αντωνύμων που παραδίδεται.
.Η ορθογραφία ,διότι πρέπει να γράφονται όλα σωστά.
.Η δομή,εάν μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο και με τη σωστή σειρά αφηγούμαι όλα εκείνα τα γεγονότα και τις αιτίες  τους και τις επιρροές τους προκειμένου να τονίσω την ανάλυση της κυρίας εννοίας.
.Η πειθώ,εάν δίδω ιδέες,συναισθήματα,πράξεις ώστε να τονίσουμε επικλήσεις σε λογική,συναίσθημα ή ήθος.


2.Η τεχνική της περιγραφής.
Η περιγραφή πολύ μας χρησιμεύει όταν θέλουμε να δώσουμε πολύτιμα χαρακτηριστικά της κυρίας εννοίας.,νοητικά,συναισθηματικά,ηθικά,σε σχέσεις με την κύρια έννοια και τις σχετίζουσες έννοιες.
Προσέχουμε τα εξής όταν περιγράφουμε:
Α.Παρουσιάζουμε ολοκληρωμένα την έννοια ή το πρόσωπο,δίδοντας όσα περισσότερα χαρακτηριστικά τους μπορούμε και γνωρίζουμε.
Β.Θα πρέπει να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι έχουμε πλήθος γνώσεων σε σχέση με όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε.
Γ.Στην περιγραφή θα πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα η μέθοδος που ακολουθούμε:Είτε παραγωγική(από τα αφηρημένα στα συγκεκριμένα)Είτε επαγωγική (από τα συγκεκριμένα στα αφηρημένα).Επίσης:
θα πρέπει να διακρίνεται ξεκάθαρα το αντικείμενο της περιγραφής,ο σκοπός,η χρησιμότητα αυτού που περιγράφω..
Δ.Πειθώ:θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια,ειλικρίνεια και αντικειμενικότητα,επίσης όλες οι επικλήσεις(σε νόηση,συναίσθημα και ηθική).

3.Ύπαρξη συλλογισμών:
Όλες οι παράγραφοι ,θα πρέπει να είναι πλήρεις συλλογισμών,οι οποίοι υπακούουν στα κριτήρια αληθείας και ορθότητας.Οι σκέψεις μας είναι δεμένες με τη δύναμη των επαγωγικών και παραγωγικών αλλά και αναλογικών συλλογισμών.

4.Τρόποι πειθούς.
α.Μέσα στην έκθεσή μας θα πρέπει να ανιχνεύονται οι επικλήσεις στη νόηση,στο συναίσθημα στο ήθος και στην αυθεντία.Και με τον κατάλληλο εσωτερικό τρόπο(κατάλληλο ύφος,επίσημες εκφράσεις,σχετικές ιδέες και σκέψεις)αλλά και με τις κατάλληλες λέξεις(όταν γράφω ένα επιστημονικό κείμενο χρησιμοποιώ τις σχετικές επιστημονικές λέξεις κ.ο.κ).

5.Θα πρέπει σε όλες τις παραγράφους να ανιχνεύονται όλες οι μέθοδοι ανάπτυξης παραγράφου:σύγκριση-αντίθεση,παράδειγμα,αιτιατό,διαίρεση,ορισμός,αναλογία,συνδυασμός.

6.Λεξιλόγιο-αφηγηματικές τεχνικές:
Η πληθώρα λεκτικών τύπων,και αφηγηματικών τεχνικών(χρήση σημείων στίξης που δίδουν έμφαση στις σκέψεις σας στα συναισθήματά σας κ.λ.π.)κρίνονται ως απαραίτητα σε μία έκθεση.

Βασίλειος  Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου