Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γυμνασίου. Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση,Ιλιάδα,Β΄Γυμνασίου. Προτεινόμενο διαγώνισμα.


Α.Δίδεται διδαγμένο κείμενο 30 στίχων.
Ραψωδία Ω : 468—494.
Β1.Α) Να δώσετε τρείς διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα έπη της Ιλιάδας και της Οδύσσειας.
Β)Να χαρακτηρίσετε την παρακάτω πρόταση Σωστή ή Λάθος δικαιολογώντας την απάντησή σας.
«Στην Ιλιάδα το θέμα και το περιεχόμενο του έπους ταυτίζονται»>
Μον.4.

Β2.Α)Γιατί τα χέρια του Αχιλλέα χαρακτηρίζονται ως ανδροφόνα;
Β)Γιατί ο Αχιλλέας θαύμαζε τον Πρίαμο;
Μον.4.


Β3.Α)Να αποδώσετε το αναφορικό και δεικτικό μέρος της πλατιάς παρομοίωσης των στίχων 480-484.
Β)Ποια αφηγηματική τεχνική ανιχνεύεται στους στίχους 491-492;
Μον 6(3+3).

Β4.Α)Να χαρακτηρίσετε τον Πρίαμο και τον Αχιλλέα με στοιχεία που δίδονται στο κείμενο.
Β)Πώς περιγράφεται  το τελετουργικό της ικεσίας από τον Όμηρο;
Μον 6(3+3).

Βασίλειος Μακρυπούλιας (φιλόλογος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου