Λατινικά ,ασκήσεις ,μάθημα 48-50.

Ασκήσεις.
1.Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ(ο πλάγιος λόγος είναι μαυρισμένος).
A.Sertorius omnibus persuasit cervam ,instictam numine Dianae,conloqui se cum et docere,quae utilia factu essent.
b.Sertorius omnibus  persuasit cervam ,instictam  numine Dianae ,conloqui se cum et docere quae utilia factu essent.
c.Postridie ejus diei Sertorius,admissis amicis in cubiculum suum,dixit eis  visum in somno sibi esse cervam,quae perisset ,ad se reverti.
d.Ea cerva quodam die fugit et perisse credita est.

2.Στο μάθημα 48 να γραφούν όλοι οι βαθμοί των επιθέτων στην ίδια πτώση,γένος και αριθμό,αλλά και των επιρρημάτων.


3.perisset,reverti: Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι των ρημάτων.

4.Να προχωρήσετε σε έλξη του γερουνδιακού,και σε ένα ακόμη τρόπο δήλωσης του σκοπού στις παρακάτω φράσεις.
de interficiendo Caesarem
ad obiurgandum eam
causa legendi libros
causa administrandi rem publicam

5.Στο κείμενο 49 να κλιθούν οι  συνεκφορές:
viri sui,aequo animo.

6.Να μετατραπούην οι μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις:
a.Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgadam venit,quod tonsoris praeripuisset officium .
b.Cui secreto Porcia "non est hoc"inquit"temerarium factum meum,sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου