Νέα Ελληνικά κείμενα Α΄Γυμνασίου Άντον Τσέχωφ : Βάνκας.


Α.Κείμενο:
«Ο Βάνκας Ζούκοφ……τη ροκάνα του».
Β.Ερωτήσεις.
Β1. «Περίμενε  να φύγει  το αφεντικό  με τους μαστόρους για τον όρθρο».Γιατί ο συγγραφέας  ειρωνεύεται το γεγονός ότι το αφεντικό του Βάνκα πηγαίνει στην εκκλησία και στον όρθρο;
Μον.5.
Β2.Στο κείμενο που σας δίνεται ο συγγραφέας  χρησιμοποιεί  δύο τρόπους αφήγησης;Ποιοι είναι αυτοί και τι πετυχαίνει ο συγγραφέας;
Μον.5.
Β3.Να δώσετε δύο σχήματα λόγου που  υπάρχουν στο κείμενο που σας δόθηκε.
Μον.5.
Β4.Ποιά κεντρική ιδέα και αξία  αναδεικνύεται μέσα από το κείμενο του Βάνκα(το οποίο σας δίνεται;).
Μον.5.


Καλή επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου