ΩΡΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΙΛΙΑΔΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ:……………………                                      ΟΝΟΜΑ:………………..
ΤΑΞΗ:………………………….                                        ΤΜΗΜΑ:………..………
ΜΑΘΗΜΑ:……………………..                                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…….….
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ραψωδία  Ζ στιχ 406-449

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)      Ποιο σκοπό επιδιώκει η Ανδρομάχη με το λόγο της και με ποια επιχειρήματα προσπαθεί να τον πετύχει;
Μονάδες  4

2)      Α Να χωρίσετε το  απόσπασμα σε δύο ενότητες και να δώσετε ένα τίτλο σε κάθε μια από αυτές.
Β Να εντοπίσετε στο κείμενο α) ένα σημείο προσήμανσης- προοικονομίας (στιχ 406-429)  και β)  ένα σημείο που υπάρχει ειρωνεία.
                                                                                    Μονάδες (3+3=6)
3)      Να χαρακτηρίσετε τον Αχιλλέα μέσα από τα λόγια της Ανδρομάχης. Ποιο χαρακτηριστικό του ήθους του προβάλλεται;
Μονάδες 4                
4)      Ο Έκτορας συµµερίζεται τους φόβους της Ανδροµάχης, αλλά µένει σταθερός στην απόφαση του να επιστρέψει στη µάχη. Α) Ποιες αξίες της ηρωικής εποχής καθορίζουν αυτή τη στάση του ήρωα; Β) Ποιο χαρακτηριστικό γνώρισμα του χαρακτήρα του Έκτορα προβάλλεται στο απόσπασμα αυτό; 


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1)      Να δώσετε τα κύρια σημεία του λόγου του Έκτορα.  Τι ακριβώς σημαίνει το ρήμα «αισθάνομαι» και «φοβούμαι» και σε ποιο επιχείρημα της Ανδρομάχης απαντά;
Μονάδες 4
2)      Α.  Να χωρίσετε το  απόσπασμα σε δύο ενότητες και να δώσετε ένα τίτλο σε κάθε μια από αυτές.
Β Να εντοπίσετε στο κείμενο α) ένα σημείο επιβράδυνσης και β) ένα σημείο προοικονομίας (στιχ 430- 449).
                                                                                    Μονάδες (3+3=6)

3)      Να χαρακτηρίσετε την Ανδρομάχη  από τα λόγια της.
Μονάδες 4


4)       Αν και η σκηνή ανάμεσα στον Έκτορα και την Ανδρομάχη είναι ειρηνική και ιδιωτική, η σκιά του Αχιλλέα εξακολουθεί να πλανιέται. Α) Με ποια αφορμή αναφέρεται το όνομα του και Β) ποια εικόνα μπορεί να σχηματίσει κανείς για το ήθος του;                                                                                    Μονάδες  (3+3=6)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου