Διαγώνισμα Ιστορίας Β΄Γυμνασίου. ΙΙ.Οι σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο.(σελ.59).


Ομάδα Α.
Ερωτήσεις.
1.Προσπαθήστε να αποδώσετε τον ορισμό των σταυροφοριών.
Μον.4.
2.Ποιός ήταν ο χαρακτήρας της πρώτης σταυροφορίας;
Μον.4.
3.Ποιές ήταν οι ενέργειες των φεουδαρχών μετά την πρώτη σταυροφορία;
Μον.4.
4.Ποιά ήταν τα χαρακτηριστικά της τετάρτης σταυροφορίας;
Μον.4.
5.Ποιοί παράγοντες διαμόρφωσαν το χαρακτήρα των σταυροφοριών;

Μον.4.
(Από τις  5 ερωτήσεις ας απαντηθούν οι 3).
Ομάδα  Β.

Ερωτήσεις.
1. «Οι Σταυροφορίες ξεκίνησαν ως η ιδέα μίας ιερής εκστρατείας από μέρους των Δυτικών (Καθολικών).»Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση;Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
Μον.4.
2. «Τα στρατεύματα των σταυροφόρων αποκαλούνταν με τίτλους όπως ο στρατός «του σταυρού», «του Χριστού», «του Κυρίου» και «της πίστης». Μπορείτε  να δικαιολογήσετε αυτές τις πληροφορίες που αφορούν γενικά τις σταυροφορίες;
Μον.4.
3. «Οι σταυροφορίες ξεκίνησαν υποκινούμενες κυρίως από την Καθολική εκκλησία, με σκοπό να επεκτείνει την εξουσία της στην Ανατολή, και να καταφέρει να υποτάξει την εκκλησία της Κωνσταντινούπολης».Συμφωνείς σε αυτές τις εκτιμήσεις;Χρησιμοποίησε στοιχεία του σχολικού βιβλίου προκειμένου να δικαιολογήσεις τους πραγματικούς σκοπούς των σταυροφοριών.
Μον  4.
4.

Ποιο στοιχείο των σταυροφοριών αναδεικνύεται στην παραπάνω  εικόνα και γιατί;
Μον4.
(Να απαντήσετε σε 2 από τις 4 ερωτήσεις της δευτέρας ομάδος).


Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου