Διαγώνισμα στο μάθημα των λατινικών. Κείμενα 32,34.


Α.Κείμενα.
Omnes libri sunt pleni ,voces sapientium plenae,vetustas plena exemplorum; Quae omnia iacerent in tenebris ,nisi lumen litterarum accederet .Quam multas  imagines fortissimorum virorum et Graeci et latini scriptores reliquerunt  nobis –non solum ad intuendum ,verum etiam ad imitandum.
Cum Africanus esset in Literno ,complures duces praedonum venerunt forte ad eum  salutatum.Tum Scipio ,cum existimasset eos venisse captum se ipsum ,conlocavit praesidium domesticorum in tecto.Ut praedones animadverterunt id(=quod)armis abiectis appropinquaverunt  ianuae et nuntiaverunt Scipioni clara voce (incredibile auditu)venisse se admiratum virtutem eius.

Β.Ασκήσεις.
Β1.Να μεταφράσετε τα παραπάνω κείμενα.
Μον.30.
Β1.Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται στους παρακάτω τύπους:
Omnes:                                  γεν.πληθ στο ίδιο γένος
Libri                                        γεν.πληθ.
Voces                                      δοτ.πληθ.
Sapientium                             δοτ.πληθ.
Tenebris                                   γεν.πληθ.
Lumen                                      ον.πληθ.
Ipsum                                       γεν & δοτ ενικού.
Tecto                                        αιτιατ.πληθ.
Armis                                       αιτιατ.πληθ.
Virtutem                                  γεν.πληθ.
Μον.10.
Β2.Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
Pleni: τα παραθετικά επιθέτου(ίδια πτώση,γένος και αριθμό)και επιρρήματος.
Multas : παραθετικά επιθέτου(όπου ευρίσκεται)και επιρρήματος.
Virorum  :  αφ.πληθ.
Nobis:      η ίδια πτώση του άλλου αριθμού
Eius  : γεν.πληθ.

Μον.5.
Β3.Να γράψετε τους τύπους των  παρακάτω ρημάτων που ζητούνται:
Sunt: όλα τα απαρέμφατα
Iacerent : όλοι οι ονοματικοί τύποι στην ίδια φωνή
Reliquerunt: όλα τα απαρέμφατα
Venerunt:  να κλιθεί η υποτακτική παρατατικού
Existimasset: η προστακτική ενεστώτα
Nuntiaverunt: η προστακτική του μέλλοντα.
18 μον.
Β4.Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις μαυρισμένες λέξεις  του κειμένου:
Μον.12.
Β5.
Armis abiectis: να χαρακτηρισθεί η μετοχή και να μετατραπεί στην σχετική δευτερεύουσα πρόταση.
10 μον.
Β6.Να αναγνωρισθεί ο υποθετικός λόγος του κειμένου  και να μετατραπεί στο α΄είδος.
10 μον.
Β7. ad intuendum: να εκφρασθεί ο σκοπός με την σχετική δευτερεύουσα τελική πρόταση.
Μον.5.
Καλή επιτυχία!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου