Λατινικά ασκήσεις στα μαθήματα 29 και 30.


1.Να κλιθούν μαζί :homo quidam,viginti milibus sestertium,haec verba.

2.Να γράψετε τις προστακτικές  ενεστώτα και μέλλοντα ενεργητικής φωνής των ρημάτων: rediret,occurrit,dicere,incitavit,attulit,audio.
3.Να μετατρέψετε σε μετοχική την πρόταση με τα μαύρα γράμματα.
Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret ,homo quidam ei occurrit corvum tenens.
4.Nα μετατραπεί η μετοχή με  τα μαύρα γράμματα σε   δευτερεύουσα πρόταση.
Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret ,homo quidam ei occurrit corvum tenens.
5.Να μετατρέψετε τον ευθύ σε πλάγιο λόγο.

Quotienscumque  avis non respondebat ,sutor dicere solebat “Oleum et operam perdidi”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου