Λατινικά Γ΄Λυκείου. Επαναληπτικές ασκήσεις μαθημάτων:21-22.1.Να συμπληρώσετε τις πτώσεις των ονομάτων που ζητούνται:

duce: αφ.πληθυντικού
flumen: δοτική πληθυντικού
exilio:δοτική πληθυντικού
iure:  αιτ.ενικού
nomen: γεν.ενικού
deorum:γεν. πληθυντικού
senatui: δοτ.πληθυντικού
hominum:δοτ.πληθυντικού
animi: αφ. πληθυντικού
virtutis: γεν.πληθυντικού.


2.Να γράψετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους που ζητούνται:

imitemur: β εν υποτ παρατ.
stabiliverunt: β εν υποτ παρατ
consulamus: γ εν υποτ υπερσ
neglegamus; Β εν.υποτ.παρακ
factus est: όλοι οι ονοματικοί τύποι
reversus est: η υποτακτική του παρακ
pensatum est:β.εν.υποτ.ενες.

3.Να μετατραπούν στις σχετικές δευτερεύουσες προτάσεις οι παρακάτω μετοχές:
Brenno duce.
Deletis legionibus
Praedam divisam
Quibus interemptisΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου