Συντακτικό  Λατινικής γνώσσας.
1.Προσδιορισμός του τόπου.
Α)η στάση  σε  τόπο.
1.Αν είναι όνομα πόλεων  ή μικρών νησιών  α΄η β κλίσεως ενικού αριθμού  εκφέρεται με απλή γενική τοπική.
2.Αν   είναι όνομα  πόλεων ή  μικρών νησιών  γ΄κλίσεως πληθυντικού αριθμού εκφέρεται με απλή αφαιρετική τοπική.
3.Αν είναι όνομα  πόλεων  ή μικρών νησιών όλων των β΄κλίσεων πληθυντικού αριθμού εκφέρεται με απλή αφαιρετική τοπική.
4.Αν είναι με την πρόθεση  in +αφαιρετική.
5.Εκφέρεται   με τοπικά επιρρήματα στάσεως.


Β)Η κίνηση σε τόπο .
1.Αν είναι κίνηση στα περίχωρα  εκφέρεται με : in,ad + αιτιατική.
2.Αν είναι κίνηση προς πρόσωπο εκφέρεται με :  ad,apud +αιτιατική.
3.Αν είναι όνομα πόλεων ,κωμών,εκφέρεται με απλή  αιτιατική.
4.Εκφέρεται με επιρρήματα.

Γ) Η κίνηση από τόπο:
1.Αν είναι κίνηση στα περίχωρα εκφέρεται με : a,ab +αφαιρετική
2.Εκφέρεται με  e,ex +αφαιρετική
3.Αν είναι προσηγορικά ονόματα (urbs,oppidum....)μαζί με κύριο όνομα πόλεων,κωμών,μικρών νησιών, (Π.χ Roma ex urbe) εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
Δ)Εκφέρεται με επιρρήματα.

Δ)Η κίνηση διαμέσου
1.Αν είναι  γέφυρα,πύλη,δρόμος,εκφέρεται με απλή αφαιρετική.
2.Εκφέρεται με per +αιτιατική
3.Εκφέρεται με απλή αιτιατική

2.Προσδιορισμός του χρόνου
α.Αν είναι ορισμένος χρόνος εκφέρεται με απλή αφαιρετική
β.Αν είναι χρονική διάρκεια εκφέρεται με απλή αφαιρετική  ή με αιτιατική  του ποσού
γ.εκφέρεται με χρονική μετοχή
δ.εκφέρεται με χρονική πρόταση
ε.εκφέρεται με χρονικό επίρρημα
στ.Αν είναι ορισμένος ή αόριστος ο χρόνος  εκφέρεται με το in + αφαιρετική.

(συνεχίζεται)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου