Ασκήσεις Λατινικών ,μάθημα  40.

1.Να γράψετε  την αιτιατική,κλητική και αφαιρετική  όλων των αρσενικών ουσιαστικών του κειμένου  στον αριθμό που βρίσκονται.

2.celerrime :  να γράψετε  τους υπολοίπους βαθμούς  του επιρρήματος.

3.Να μεταφέρετε  τις αντωνυμίες του κειμένου πλήν των προσωπικών στην ίδια πτώση του  άλλου αριθμού και στα τρία  γένη.


4.audebat, instaret  :  Να γραφούν όλοι οι ονοματικοί τύποι  των δύο ρημάτων.

5.interrogatus: να μετατρέψετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση.

6.Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των λέξεων ή προτάσεων που δίδονται.
Α)urbe : είναι……………………………………………………στη………………………………………………
Β)armatus: είναι………………………………………………..στο………………………………………………
Γ)hostis : είναι …………………………………………………….στο……………………………………………..

Δ)voluntati: είναι…………………………………………………στο……………………………………………..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου