Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου.
Ευθείες και πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις.

Ευθείες ερωτηματικές προτάσεις (είναι κύριες ανεξάρτητες προτάσεις)
Εισάγονται
1.ερωτηματικές αντωνυμίες (ποιος ,πόσσος κ.λ.π)
2.ερωτηματικά επιρρήματα(πότε,πού,πώς,κ.λ.π)
Εκφέρονται
(με οποιαδήποτε έγκλιση)
Δηλώνουν
(ερώτηση)
Συντακτικός ρόλος.

Οι ευθείες ερωτηματικές προτάσεις είναι μερικής αγνοίας όταν η ερώτησή μας αναφέρεται σε μέρος της πρότασης ,αλλά ολικής αγνοίας όταν η ερώτησή μας αναφέρεται σε όλη την πρόταση.
Υπάρχουν:
1.γνήσιες ερωτήσεις(επιζητούμε πραγματικά την πληροφορία)
2.ρητορικές ερωτήσεις(όταν ξέρουμε ήδη την απάντηση)
3.ερωτήσεις προσταγής(ερωτή-
Σεις που εμπεριέχουν παράκληση ή προσταγή).


Πλάγιες ερωτηματι-
Κές προτάσεις
1.ερωτηματικές αντωνυμίες(ποιος,πόσος κ.λ.π)
2.ερωτηματικά επιρρήματα(πού,πώς κ.λ.π)
3.συνδέσμους(αν,γιατί,μη-
Πως κ.λ.π)
Εξαρτώνται από 1.ρήματα ερώτησης ,απορίας,ερωτημα-
Τικές φράσεις όπως δεν είμαι βέβαιος,δεν έχω ιδέα κ.λ.π,
2.απρόσωπες φράσεις και ρήματα(είναι ζήτημα,είναι ερώτημα κ.λ.π)
3.ουσιαστικά :ερώτημα,αμφιβολία,σκέψη κ.λ.π

Από το 1=αντικείμενο
2=υποκείμενο
3.επεξήγηση.

Οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις είναι ολικής αγνοίας εάν  εισάγονται με το αν ή μήπως,μερικής αγνοίας εάν εισάγονται με ερωτηματικές αντωνυμίες ή επιρρήματα.
Προσοχή:οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις  όταν είναι αντικείμενα ή υποκείμενα δεν χωρίζονται με κόμμα,χωρίζονται με κόμμα από την κύρια πρόταση όταν είναι επεξήγηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου