Νεοελληνική γλώσσα…Γ΄Γυμνασίου…
Υλικό για έκθεση με θέμα σχετικό με τα στερεότυπα….
Ορισμός: Στερεότυπα είναι σταθερές ταξινομημένες αντιλήψεις που συνήθως οφείλονται σε ελλιπή πληροφόρηση σχετικά με χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται στα μέλη κάποιας  ομάδας.
Μορφές:φυλετικά,σεξιστικά,ανθρωπιστικά κ.λ.π.
Χαρακτηριστικά:
Τα στερεότυπα:

1.βασίζονται σε προϊδεάσεις δηλαδή σε προκατασκευασμένες ιδέες και κρίσεις.
2.σεν εμπεριέχουν επαρκείς και αναγκαίες αιτιολογήσεις.
3.εκφράζονται με  επιθετικούς προσδιορισμούς και τυποποιημένες φράσεις.
Αίτια:
1.η οικογένεια: ως πρωταρχικός φορέας της αγωγής επηρεάζει και καθορίζει  την αδιάπλαστη νεανική σκέψη.
2.πνευματικά:το χαμηλό πνευματικό επίπεδο,η άγνοια η ημιμάθεια και η δοκησισοφία κ.α.
3.τα Μ.Μ.Ε :πολλές διαφημίσεις είναι εξόχως ανόητες ανανεώνοντας στερότυπα αιώνων στο βωμό και μόνο του κέρδους.
4.η παράδοση…5.κοινωνικά(ο σύγχρονος τρόπος ζωής  που δεν αφήνει και πολλά περιθώρια σκέψης στον άνθρωπο)…κ.α.
5.πολιτικά(θρησκευτικά)και ψυχολογικά:δημαγωγοί και κακοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης συνεχώς χρησιμοποιούν το λόγο σύμφωνα και μόνο με το συμφέρον τους.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Α.ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ
1.δυσχεραίνεται  η κοινωνικοποίση του ατόμου,η πορεία από το εγώ προς το εμείς.
2.αυξάνεται η μεροληψία του ατόμου με σκοπό τη μονομερή ανάπτυξή του.
3.απώλεια της ηθικής συνείδησης.
Β.ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
1.κοινωνική δυσλειτουργία και δυσαρμονία
2.Κατάργηση  κοινωνικών αξιών υγιούς αλληλεγγύης.

3.μαζοποίηση και δουλοποίηση από την άκριτη παραδοχή στερεοτύπων αρχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου