Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση Ομήρου Ιλιάδα 100-145,ραψωδία Α. Ασκήσεις.

Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση
Ομήρου Ιλιάδα
100-145,ραψωδία  Α.
Ασκήσεις.
1.Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά:

Ο Αγαμέμνονας αποκαλεί τον Κάλχα μάντη κακών επειδή…………………………………………

Στη σύγκρουση της θρησκευτικής  εξουσίας με την πολιτική και στρατιωτική εξουσία νικάει………………………………………………………………………………………………………………………....

Η ιδανική γυναίκα της ομηρικής εποχής πρέπει να είναι……………………………………………

Νεοελληνική γλώσσα, Γ΄Γυμνασίου. Η Ελλάδα του σήμερα.(στοιχεία και υλικό για την έκθεση της 1ης ενότητος).

Νεοελληνική γλώσσα, Γ΄Γυμνασίου.
Η Ελλάδα του σήμερα.(στοιχεία και υλικό για την  έκθεση της 1ης ενότητος).
Α.Στον πνευματικό τομέα:
1.υπάρχει έλλειψη κριτικής σκέψης λόγω της μονοδιάστατης και μεμονωμένης γνώσης που οδηγεί τελικά στην μαζοποίηση ,στο στείρο ατομισμό και στην εγωϊστική θέαση της ζωής.
2.Ο άνθρωπος φαίνεται ότι υπηρετεί την επιστήμη και όχι η επιστήμη τον άνθρωπο.

Λατινικά Γ΄Λυκείου,όλοι οι υποθετικοί λόγοι των κειμένων.

Λατινικά Γ΄Λυκείου,όλοι οι υποθετικοί λόγοι των κειμένων.
Κείμενο  25
Εξαρτημένος υποθετικός λόγος: neminem credideritis patriae consulturum esse nisi vos ipsi patriae consulueritis
Ευθύς: nemo  patriae consulet,nisi vos ipsi  patriae consulueritis(a είδος ,πραγματικό).
Κείμενο   30
Si habet  Asia suspicionem debemus laudare (α είδος,το πραγματικό).

Επαναληπτικές ασκήσεις Λατινικών Γ΄Λυκείου...

Επαναληπτικές ασκήσεις Λατινικών Γ΄Λυκείου.
1.Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται στα παρακάτω  ονόματα:
Urbe: γενική και δοτική πληθυντικού
Aetate: γενική και δοτική πληθυντικού
Pomis :  αιτιατική και κλητική πληθυντικού
Natu: δοτική ενικού,αφαιρετική πληθυντικού.

Δείγμα έκθεσης,Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου.

Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου.
Θέμα έκθεσης: Γιατί η Ελλάδα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ωραίος τόπος προορισμού;
Θεματική προσέγγιση:Όλοι οι τόποι  συγκεντρώνουν στοιχεία που θα μπορούσαν να

Ιλιάδα,στίχοι 54-106

Ιλιάδα,στίχοι 54-106.
Στιχ 54: σύνοψη,περιληπτική έκθεση των γεγονότων εννέα ημερών.
Στιχ 58: η συνέλευση του λαού : η κοινότητα στηρίζεται στο τρίγωνο του βασιλέως,του λαού και των θεών.
→Θα  πρέπει να προσέξουμε την αφηγηματική τεχνική της επιβράδυνσης:Η τακτική του Αχιλλέα,οι φόβοι του Μάντη καθυστερούν την εξέλιξη του μύθου.Ο ποιητής προσπαθεί να καλλιεργήσει τις  κατάλληλες ιδέες  αλλά και τα κατάλληλα συναισθήματα,και σε αυτό  δεν βιάζεται καθόλου.

Λατινικά ασκήσεις μαθήματος 29...

Λατινικά ,ασκήσεις μαθήματος 29.
1.Να γράψεις  τους τύπους που ζητούνται:
Victoriam: γενική και αφαιρετική  πληθυντικού
Homo: αφαιρετική ενικού και πληθυντικού
Victor: γενική και δοτική πληθυντικού
Sutor: κλητική και αφαιρετική ενικού
Salutationem: γενική και  δοτική πληθυντικού
Avem : κλητική και αφαιρετική ενικού.

Nεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου,σύνδεση προτάσεων...


ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Πρόταση : ονομάζεται η ομάδα λέξεων που οργανώνεται γύρω από ένα ρήμα, εκφράζει ένα μόνο νόημα και συνήθως έχει σύντομη διατύπωση. Οι προτάσεις, ως προς τη σχέση τους με τις άλλες, είναι δύο ειδών: α. κύριες και β.  δευτερεύουσα ή εξαρτημένη   ( η πρόταση που συμπληρώνει το νόημα μιας άλλης πρότασης και εξαρτάται από αυτή).  Περίοδος : ονομάζεται ένα τμήμα λόγου που εκτείνεται από τελεία σε τελεία και μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες προτάσεις,