Η χρήση της παθητικής περιφραστικής συζυγίας,Λατινικά....


Λατινικά.

Συντακτικό.

Η χρήση της παθητικής περιφραστικής συζυγίας

(Γερουνδιακό + sum).


Τι γερουνδιακό είναι δευτερόκλιτο ρηματικό επίθετο (παθητικής σημασίας)ισοδύναμο με τα ρηματικά επίθετα της αρχαίας σε –τέος,τέα,τέον.

Με το ρήμα sum σχηματίζει την παθητική περιφραστική συζυγία.

Στην παθητική περιφραστική συζυγία είναι δυνατόν να έχουμε δύο συντάξεις.

Α.ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ(μόνον εάν το ρήμα είναι  μεταβατικό και συντάσσεται με αντικείμενο σε αιτιατική).Το αντικείμενο σε αιτιατική του ενεργητικού τύπου μετατρέπεται σε υποκείμενο και  το υποκείμενο σε δοτική προσωπική του ποιητικού αιτίου,δηλαδή:

 Υποκείμενο  (1) +               τύπος ενεργητικής φωνής (2)  +αντικείμενο σε αιτιατική(3)

3=υποκείμενο +ρήμα sum +γερουνδιακό+1=δοτική προσωπική του ποιητικού αιτίου

Το υποκείμενο είναι σε πτώση ονομαστική,η έγκλιση και ο χρόνος είναι η ίδια με την έγκλιση και το χρόνο του ρήματος της πρότασης που μετατρέπουμε,το γερουνδιακό λειτουργεί ως κατηγορούμενο άρα τίθεται στην ίδια πτώση γένος και αριθμό με το υποκείμενο.

Παράδειγμα μετατροπής της ενεργητικής σε παθητική σύνταξη με τη βοήθεια της παθητικής περιφραστικής συζυγίας.

Romani debebant servare leges:Εξετάζουμε εάν είναι δυνατή η μετατροπή εάν δηλαδή το ρήμα servo συντάσσεται με αιτιατική.Αφού διαπιστώσουμε ότι συμβαίνει αυτό συνεχίζουμε ως εξής:

Romani:το υποκείμενο του προς μετατροπή ενεργητικού τύπου servare γίνεται ποιητικό αίτιο σε δοτική

Debebant:ο εγκλιτικός ρηματικός  τύπος δίνει  χρόνο και έγκλιση στο sum.

Servare: από τον ενεργητικό τύπο  βγαίνει το γερουνδιακό σε ονομαστική που συμφωνεί με το υποκείμενο του sum σε πτώση γένος και αριθμό.

Leges: το αντικείμενο σε αιτιατική μετατρέπεται σε υποκείμενο του sum


Leges    servandae  erant   Romanis.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου