Ανάπτυξη παραγράφου με συνδυασμό μεθόδων...Τρόπος ανάπτυξης παραγράφου  με συνδυασμό μεθόδων.
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται  από το συγγραφέα  όταν θέλει να καταστήσει περισσότερο σαφή και πειστική τη θέση του.Για το λόγο αυτό συνδυάζει δύο ή περισσοτέρους τρόπους ανάπτυξης.Ο κάθε τρόπος ανάπτυξης δεν είναι απαραίτητα της ίδιας εκτάσεως.

Παράδειγμα:

Είναι πλάνη να υποστηρίζουμε ότι η επιστημονική και τεχνική πρόοδος των  τελευταίων τριών αιώνων όχι μόνο δεν καλυτέρεψε αλλά χειροτέρεψε τον άνθρωπο.Το επιχείρημα (που με τόση ελαφρότητα επαναλαμβάνεται ακόμη και από σοβαρούς συζητητές)ότι οι πιο προοδευμένοι στην επιστήμη και στα γράμματα λαοί φάνηκαν οικτρότεροι και πιο αδίσταχτοι ,απάνω στον πυρετό του τελευταίου πολέμου,δεν έχει αποδεικτική αξία αναμφισβήτητη άμα το αναλύσει κανείς περισσότερο.Υπενθυμίζω τη διάκριση που κάνουν οι μαθηματικοί μεταξύ αναγκαίων και επαρκών συνθηκών γιατί αυτή θα μας δώσει το λογικό σχήμα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους.Να υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό ποσότητα υδρατμών στην ατμόσφαιρα είναι μία αναγκαία προϋπόθεση της βροχής –όχι όμως και επαρκής γιατί αυτή και μόνη χωρίς κάποιες άλλες συνθήκες μπορεί να μην προκαλέσει βροχή.Χρειάζεται π.χ και μία κάποια πτώση της θερμοκρασίας.Αυτό  συμβαίνει και στη δική μας περίπτωση.Κανείς δεν θα ισχυρισθεί ότι φθάνει μία διδακτορική διατριβή στη Χημεία ή ένα Νόμπελ Φυσικής για να γίνει και ηθικά ανώτερος ένας  άνθρωπος.Όταν όμως φωτίζεται ο νούς του με τη διερεύνηση των νόμων του σύμπαντος και μέσα από τούτο το φωτισμό υψώνεται το  πνευματικό του βλέμμα  έως τη θέαση κάποιων ανωτέρων αληθειών δημιουργούνται οι αναγκαίες συνθήκες για να αναπτυχθούν μέσα στην ψυχή του σπέρματα του  καλού (εάν είναι ζωντανά)και έτσι να γίνει πιο άνθρωπος(Ανάπτυξη με παράδειγμα και αναλογία).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου