Έκφραση-έκθεση,ανάπτυξη παραγράφου,μέθοδος αναλογίας...


Nεοελληνική Γλώσσα…

Ανάπτυξη παραγράφου με τη μέθοδο  της αναλογίας.

Χρησιμοποιείται  προκειμένου  να γίνει περισσότερο  κατανοητή  η σημασία της κύριας έννοιας του θέματος αφού προβάλλεται μία λανθάνουσα ομοιότητα με μία άλλη έννοια που φαινομενικά είναι διαφορετική.

Επειδή ο αναλογικός συλλογισμός δεν οδηγεί πάντα σε ορθό λογικό συμπέρασμα η χρήση του είδους αυτού πρέπει να γίνεται με προσοχή.

Συγκεκριμένα  απαιτείται:

1.πετυχημένη αναλογία

2.καλή οργάνωση της παραγράφου

3.χρήση ανάλογων διαρθρωτικών λέξεων π.χ. όπως ….έτσι…..ανάλογα ισχύει και ……το ίδιο θα παρατηρούσε κανείς και για….και ο ……κ.λ.π.

Στην αναλογία προβάλλεται η ομοιότητα  ανάμεσα στα δύο μέρη.Το ένα είναι το υποκείμενο και το άλλο το αντικείμενο της αναλογίας.

Στην αλληγορία δεν συγκρίνονται δύο αντικείμενα.Προβάλλεται ένα αντικείμενο του οποίου η σημασία υποκρύπτεται.Στην αλληγορία τα περιγραφόμενα φαίνονται απίθανα.

Στην παραβολή παρατίθενται με αληθοφανή τρόπο γεγονότα που μπορούν να συμβούν στην πραγματικότητα.

Θεματική περίοδος
Εισάγεται η αναλογία(με μεταφορά ή παρομοίωση)με τα δύο σκέλη
1.αυτό που αναφέρεται στην κύρια έννοια
2.το άλλο αναφέρεται σε ένα αντικείμενο που παρουσιάζει αναλογίες ομοιότητες προς αυτή.
Λεπτομέρειες
Αν το μέρος που αποτελεί τη μεταφορά είναι δεύτερο στη θεματική πρόταση καλό είναι στις λεπτομέρειες να αρχίζουμε την ανάπτυξη πρώτα από αυτό και μετά να καταλήγουμε στην κύρια έννοια του θέματος.
Πρόταση κατακλείδα
Εντοπίζονται τα κοινά στοιχεία των μερών της αναλογίας.


Παράδειγμα:    

Ο τρόπος λειτουργίας της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης  κοινωνίας είναι ανάλογος με εκείνον της μηχανής.Η λειτουργία μίας πολυσύνθετης μηχανής είναι αποτέλεσμα της αρμονικής και διαδοχικής μετάδοσης της κίνησης από μοχλό σε μοχλό και από γρανάζι σε γρανάζι.Οποιαδήποτε βλάβη ή διαφοροποίηση της λειτουργίας κάποιου τμήματος επηρεάζει άμεσα τον τρόπο λειτουργίας ολοκλήρου του συστήματος.Ανάλογα λειτουργεί και στην εποχή μας το παγκόσμιο κοινωνικό σύστημα.Η αλληλεξάρτηση των λαών είναι σύνθετο γεγονός και αναμφισβήτητο για την περαιτέρω κοινωνική  οργάνωση της παγκόσμιας κοινότητας.Η οικονομική δύναμη του ενός ενεργοποιεί την τεχνογνωσία του άλλου ενώ η γνώση είναι αποτέλεσμα της διεπιστημονικής αλληλεπίδρασης  και  της συσσώρευσης της πανανθρώπινης εμπειρίας.Επίσης η συντήρηση μιάς χώρας έχει ανάγκη από τα προϊόντα της άλλης ενώ τα τοπικά προβλήματα επηρεάζουν αργά ή γρήγορα ολόκληρο τον κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου