Έκφραση-έκθεση Ανάπτυξη παραγράφου με την μέθοδο ΄του αιτίου και του αποτελέσματος.


Έκφραση-Έκθεση.

Ανάπτυξη παραγράφου με τη μέθοδο  του αιτίου και του αποτελέσματος.

Θεματική περίοδος
Αναφέρονται:
Α.τα αίτια
Β.τα αποτελέσματα
Λεπτομέρειες
Αναπτύσσονται με επαρκή σχολιασμό:
Α.τα αποτελέσματα  όταν τα αίτια αναφέρονται στη θεματική περίοδο ή
Β.τα αίτια όταν στη θεματική περίοδο αναφέρονται τα αποτελέσματα.
Πρόταση κατακλείδα
Επιβεβαιώνεται η σχέση αιτίου και αποτελέσματος.

  Παράδειγμα:

Οι συνέπειες  του αναλφαβητισμού είναι οδυνηρές για την κοινωνία.Συγκεκριμένα δεν πετυχαίνεται η οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας όταν ο αριθμός των αναλφαβήτων είναι μεγάλος αφού η τεχνογνωσία απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και παιδεία την οποία και δεν διαθέτουν οι αναλφάβητοι.Επίσης η δυσκολία τους να επικοινωνούν και να κατανοούν τις κοινωνικές εξελίξεις τους οδηγεί πολλές φορές σε κοινωνική περιθωριοποίηση ,ενώ καταλυτικές είναι και οι συνέπειες και για τον πολιτικό λόγο και την πολιτεία η οποία στηρίζεται στο διάλογο και στην ανταλλαγή απόψεων.Πράγματα που προϋποθέτουν ότι οι πολίτες  έχουν το κατάλληλο μορφωτικό επίπεδο.Μέσα από την παιδεία οι πολίτες δεν μένουν προσκολημένοι σε δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις .Ο αναλφαβητισμός λοιπόν στην εποχή των επιστημών και της εξέλιξης αποτελεί σημαντικό ανασχετικό παράγοντα  σε κάθε κοινωνική δραστηριότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου