Λατινικά ασκήσεις μάθημα 24....Λατινικά ,ασκήσεις ,κεφάλαιο 24….
1.Να κλιθούν μαζί:
Cornelius Nasica,homo impudens.

2.Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρηματικών τύπων:
Venisset,fecerit,es.

3.Να  μετατρέψετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχική όπου αυτό είναι δυνατόν.
a.Paucis post diebus cum Ennius Nasicam a ianua quaereret exclamavit Nasica se domi non esse ,etsi domo erat.
b.”Homo es impudens.Ego cum te quaererem ancillae tuae credidi te domi non esse”.

4.Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret exclamavit Nasica se domi non esse ,etsi domo erat.
Γιατί οι δύο χρονικές προτάσεις εκφέρονται με υποτακτική διαφορετικών χρόνων;

5.Να μετατραπεί  η ενεργητική σύνταξη σε παθητική :
1.Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse.
2.”Ego non cognosco vocem tuam?”
3.Visne scire quid Nasica responderit?


6.Να εκφράσετε  το χρόνο  χρησιμοποιώντας ως πρόθεση τη λέξη post.

a.Paucis post diebus cum Ennius ad Nasicam venisset et eum a ianua quaereret exclamavit Nasica se domi non esse,etsi domo erat.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου