Λατινικά ασκήσεις μάθημα 23....


Λατινικά  23  μάθημα   ….ασκήσεις.

1.Να κλιθούν μαζί:

Caecina  Paetus

Maritus Arriae

Marito interroganti.

2.Να κάνετε χρονική αντικατάσταση στους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

Aegrotabat

Mortuus est

Respondebat.

3.Να κλιθεί η υποτακτική ενεστώτος   και παρατατικού των  παρακάτω ρημάτων:

Egrediebatur

Moverat.

4.Να μετατραπούν σε μετοχικές οι υπογραμμισμένες προτάσεις:

a.Aegrotabat  Caecina Paetus maritus Arriae,aegrotabat et filius.

b.Filius mortuus est.Huic Arria funus  ita paravit ,ut ignoraretur a marito.

c.Catilina a Cicerone ex urbe expulsus est.Socii ejus deprehensi sunt et in carcere strangulati sunt.

d.Cum Scribonianus ocissus erat ,hic fuerat in exercitu suo.

5.Να δικαιολογήσετε  με βάση τον κανόνα της ακολουθίας των χρόνων τον χρόνο της υποτακτικής των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων:

a.Arria hoc ita paravit ,ut maritus suus id ignoraret.

b.Feminae orabant milites ut hominem interficerent.

c.Ille milites interrogabat num nostril exercitum hostium vincerent.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου