Διαγώνισμα Ιστορία Γ΄Γυμνασίου...
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ                                                                        ΣΧ.ΕΤΟΣ 2009-2010


ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΑΞΗ: Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-06-2010
ΟΜΑΔΑ Α

(Από τις πέντε ερωτήσεις της Ομάδας Α να επιλέξετε τις τρεις.)


  1. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με αυτά της στήλης Β. Τρία από τα δεδομένα της στήλης Β περισσεύουν.

        

            ΣΤΗΛΗ Α                                ΣΤΗΛΗ Β


1. Μεγάλη Ιδέα                                                     α)Χ.Τρικούπης
2. Μακεδονικός Αγώνας                                       β)Εμ.Ξάνθος
3. Ιδιώνυμο
4. Πρότυπον Αγροκήπιον                                      γ)Ι.Κωλέττης
5. Πελοποννησιακή Γερουσία                               δ)Ι.Καποδίστριας.
6. Πτώχευση 
7. Φιλική Εταιρεία 

   

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          

2.      Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες (μονάδες 2) και να   αναδιατυπώσετε  τις Λανθασμένες, ώστε να γίνουν Σωστές (μονάδες 2).


α) Η θεωρία του κοινωνικού συμβολαίου διατυπώθηκε από τον Τζον Λοκ.

β) Η οικονομική κρίση του 1929 ξεκίνησε από τη Γερμανία.

γ) Η δικτατορία του Ι. Μεταξά κηρύχθηκε στις 4 Αυγούστου 1938.

δ) Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 οδήγησε στην παραχώρηση Συντάγματος.


  1. Εξηγήστε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Μεγάλη Ιδέα.


  1. Να καταγράψετε και να αναπτύξετε με συντομία τα αίτια που οδήγησαν στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο.


  1. Να αναφέρετε τους όρους των συνθηκών Σεβρών και  Λοζάνης που αφορούν στην Ελλάδα.ΟΜΑΔΑ Β


(Από τις τέσσερις ερωτήσεις της Ομάδας Β να επιλέξετε τις δύο.)


1.      Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις και τις πηγές που ακολουθούν να προσδιορίσετε:

α) τη στάση του Ε. Βενιζέλου και του Κωνσταντίνου σχετικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και β) τους λόγους που υπαγόρευσαν τη συγκεκριμένη στάση σε καθένα από αυτούς.


Ο Ελευθέριος Βενιζέλος υποστηρίζει τη συμμαχία της Ελλάδας με την Αντάντ

Μέχρι σήμερον η πολιτική ημών συνίστατο εις διατήρησιν της ουδετερότητος […]. Άλλ’ ήδη καλούμεθα να μετάσχωμεν του πολέμου […] επ’ ανταλλάγμασι, τα οποία πραγματοποιούμενα θα δημιουργήσωσι μιαν Ελλάδα μεγάλην και ισχυράν, τοιαύτην οποίαν ουδ’ οι μάλλον αισιόδοξοι ηδύναντο να φαντασθώσι καν προ ολίγων ακόμη ετών. […]

        Ε. Βενιζέλος, Υπόμνημα προς τον βασιλιά Κωνσταντίνο, 11 Ιανουαρίου 1915.

        [Πηγή: Βίβλος Ελευθερίου Βενιζέλου, Αθήνα 1964.]

   

Η κωνσταντινική «ουδετερότητα»

        Η […] πολιτική της ουδετερότητας την οποία σταθερά πρόβαλλε [ενν. ο Κωνσταντίνος] μέχρι την αποπομπή του από τις δυνάμεις της Entente το καλοκαίρι του 1917, δεν αντιστοιχούσε, βεβαίως, σε κάποια διάθεση τηρήσεως ίσων αποστάσεων από τους δύο εμπολέμους συνασπισμούς. Ήταν απλώς η φιλογερμανικότερη δυνατή πολιτική που μπορούσε να ακολουθήσει μία χώρα της οποίας η γεωγραφική θέση την καθιστούσε όμηρο των διαθέσεων του πανίσχυρου βρετανικού στόλου που κυριαρχούσε τότε στην ανατολική Μεσόγειο. Σε συνεχή τηλεγραφική επικοινωνία με τον γυναικαδελφό του γερμανό αυτοκράτορα – ερήμην ακόμη και των αντιβενιζελικών κυβερνήσεών του - είχε εξασφαλίσει την πλήρη έγκριση του Βερολίνου στο ζήτημα αυτό […].

        Γ. Γιαννουλόπουλος, «Η ευγενής μας τύφλωσις…», εξωτερική πολιτική  και «εθνικά θέματα» από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική Καταστροφή, δ΄ έκδοση, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2003, σ. 227. 2.      Σε ποιο ιστορικό γεγονός αναφέρεται ο συγγραφέας της πηγής που ακολουθεί; Που οφείλεται, κατά τη γνώμη του, η ήττα των Ελλήνων;


Ο ελληνικός στρατός μετά την εκστρατεία στον ποταμό Σαγγάριο


Υπολογίσθηκε ότι η πέραν του Σαγγάριου προσπάθεια είχε μειώσει κατά 50% τη μαχητική δύναμη της (ελληνικής) Στρατιάς! […] Σε μέτωπο 700 χιλιομέτρων οι αμυντικές δυνατότητες του καταπονημένου αυτού στρατού δεν παρείχαν καμία εμπιστοσύνη και μόνον η ρητορεία των ηγητόρων, οι οποίοι είχαν συνδέσει την κριτική και την έκφραση γνώμης με τις καθεστωτικές ισορροπίες της χώρας, διέβλεπε ελπίδες επιτυχίας στη συνέχιση του πολέμου.

Γ. Μαργαρίτης, «Οι πόλεμοι», Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Βιβλιόραμα, Αθήνα 2003, τόμ. Α2, σ.182.
3.      Να αποτιμήσετε την εκπαιδευτική πολιτική του Ι. Καποδίστρια.4.      Να συγκρίνετε τα συντάγματα του 1844 και του 1864. Ποιο από τα δύο θεωρείτε πιο φιλελεύθερο και γιατί;


                              


Όλες οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες

(Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)

Καλή επιτυχία!          Ο Διευθυντής                                                                                       Οι εισηγήτριες


                                                                                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου