Διαγώνισμα Αντιγόνης Β΄Λυκείου....


Αρχαία Ελληνικά Β΄Λυκείου.

Σοφοκλέους Αντιγόνη.

Διαγώνισμα στίχοι  23-36.

Δεδομένο  το κείμενο.


Παρατηρήσεις:

1.Να μεταφρασθεί το κείμενο στη νεοελληνική γλώσσα.


2.Να απαντήσετε στα παρακάτω:

Α).χρησθείς,θανόντα,ειδόσιν:να γίνει χρονική αντικατάσταση.

Β)Να βρείτε ποιες από τις παρακάτω γραμματικές παρατηρήσεις είναι σωστές:

1.το εάν είναι υποθετικός σύνδεσμος

2.στο καμέ έχουμε το φαινόμενο της κράσης

3.η κλητική ενικού του ονόματος πόλις είναι ω πόλι

4.ο μέλλων του ρήματος έχω είναι έξω και σχήσω


3.α)Η πρόταση ειτ΄ευγενής πέφυκας είτ΄εσθλών κακή συντακτικώς είναι :

1.υποθετική

2.αιτιολογική

3.διμεηλής πλάγια ερωτηματική ολικής αγνοίας

4.χρονικοϋποθετική

β)Ο τύπος έντιμον συντακτικώς είναι :

1.αντικείμενον

2.επιθετικός προσδιορισμός

3.κατηγορούμενο

4.προληπτικό κατηγορούμενο


4.α)Να βρείτε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων:

Αθλίως

Βορά

Θησαυρός

Ευγενής.

β)Να συνδυάσετε τις λέξεις στην Α στήλη με την αντίστοιχη σημασία τους στη Β στήλη:

                   Α                                                                  Β

1.     Εώ                                                                α.γνωρίζω

2.     Κωκύω                                                        β.αφήνω

3.     Νέομαι                                                        γ.απειλούμαι

4.     Πρόκειμαι                                                  δ.έρχομαι

5.     Οίδα                                                            ε.θρηνώ.


5.α)τον μέν προτίσας:  Ποιόν εννοεί με τη φράση αυτή;

    β)Πώς χαρακτηρίζεται εδώ η Αντιγόνη;

    γ)Η φράση  «δημόλευστον εν πόλει»αποτελεί σχήμα:

1.μεταφοράς 2.αντιθέσεως  3.πλεονασμού  4.υπαλλαγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου