Σχεδιάγραμμα νεοελληνικής γλώσσας Γ΄Γυμνασίου


Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου.


Θεωρία 1ης ενότητος.

Σύνδεση προτάσεων μεταξύ τους

Παρατακτική(με τους συμπλεκτικούς,αντιθετικούς,διαζευκτικούς συνδέσμους,και,μην,δε,αλλά,είτε κ.λ.π).

Ενώνονται:   κύριες με κύριες

                       Δευτερεύουσες με δευτερεύουσες.


                        Π.χ.Πηγαίνω για ψώνια και (πηγαίνω)καφέ.

                                Λέω ότι είμαι καλά και (ότι είμαι)υγιής.


Υποτακτική (με τους  συνδέσμους που εισάγουν επίσης δευτερεύουσες προτάσεις –χρονικές(όταν)αιτιολογικές(επειδή)τελικές(για να)υποθετικές (εάν)εναντιωματικές και παραχωρητικές (αν και ,και αν)ειδικές(ότι)αναφορικές(ο οποίος)ερωτηματικές(ποιος)συμπερασματικές(ώστε)κ.λ.π.


                           Π.χ ερωτά(κύρια πρόταση)πότε θα έλθει(δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση-σύνδεση υποτακτική.


→Σημαντικό στη γραφή παραγράφων και κειμένων είναι η χρήση συνδετικών λέξεων οι οποίες ενώνουν μεταξύ τους προτάσεις,παραγράφους κ.λ.π.

Είναι λέξεις που προωθούν έννοιες,συναισθήματα αξίες,τρόπους και λοιπές επιρρηματικές έννοιες.

Π.χ.Είναι σημαντικό ο κόσμος να αποκτήσει κρίση ό μ ω ς σήμερα όλα φαίνεται να είναι θέμα παιδείας(η συνδετική λέξη όμως προσδίδει τη δύναμη της αντίθεσης που θέλουμε να προσδώσουμε στο νόημά μας.

Πώς γράφω(γενικά )ένα κείμενο:

1.Επιλέγω τον τίτλο(ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει τη σκεπτική πορεία μου).

2.Επιλέγω τις νοητικές κατηγορίες που θα χρησιμοποιήσω:

Περιγραφή

Αφήγηση

Αιτιολογία

Σκοποθεσία

Ιστορικές αναφορές

.Το κείμενο θα πρέπει να διέπεται από ένα σχέδιο ανάπτυξης το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας πρίν τη γραφή του κειμένου.Ως εκ τούτου κατά τη διάρκεια της γραφής προσπαθούμε την έννοια την κεντρική να την αναπτύξουμε μέσα από άτομα,την κοινωνία,με ιδέες και αξίες,ιστορικές αναφορές,να δικαιολογήσουμε τις όποιες αναλύσεις μας και να καταλήξουμε σε ασφαλή για εμάς συμπεράσματα.
Επίσης προσέχω τη δομή,θα πρέπει να υπάρχουν ενότητες,παράγραφοι με θέμα λεπτομέρειες και κατακλείδα.Πλούσιο λεξιλόγιο και διαφορετικές λέξεις που συνδέονται μεταξύ τους με συνωνυμία,αντωνυμία κ.λ.π.


Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου