Κλίσις αποθετικού ρήματος γ΄συζυγίας Λατινικά Γ΄Λυκείου....
Παράδειγμα κλίσεως αποθετικού ρήματος γ΄συζυγίας

Utor-usus sum-usum-uti(3).

Οριστική                                                          Yποτακτική

Ενεστώτας                                                       Ενεστώτας

Utor                                                                   utar

Uteris                                                                 utaris

Utitur                                                                 utatur

Utimur                                                               utamur

Utimini                                                               utamini

Utuntur                                                              utantur

Παρατατικός                                                      Παρατατικός

Utebar                                                                 uterer

Utebaris                                                               utereris

Utebatur                                                              uteretur

Utebamur                                                            uteremur

Utebamini                                                            uteremini

Utebantur                                                            uterentur

Mέλλοντας                                                           Μέλλοντας

Utar                                                                        usurus-a-um

Uteris                                                                     sim-sis-sit

Utetur                                                                    usuri-ae-a

Utemur                                                                   simus-sitis-sint

Utemini                                                                  Παρακείμενος

Utentur                                                                    usus-a-um

Παρακείμενος                                                        sim-sis-sit

Usus-a-um                                                               usi-ae-a

Sum-es-est                                                               simus-sitis-sint

Usi-ae-a                                                                    Υπερσυντέλικος

Sumus-estis-sunτ                                                     usus-a-um

Υπερσυντέλικος                                                       sim-sis-sit

Usus-a-um                                                                 usi-ae-a

Eram-eras-erat                                                          simus-estis-sint

Usi-ae-a                                                                  

Eramus-eratis-erant                                                  

Συντελεσμένος Μέλλοντας                                     

Usus-a-um

Ero-eris-erit

Usi-usae-a

Erimus-eritis-erunt


Προστακτική

Ενεστώτας:                               β εν: utere

                                                    Β πληθ: utimini

 Μέλλοντας:                              β εν: utitor        

                                                     Γ εν: utitor

                                                     Γ πληθ: utuntor


O N O M A T I K O I       T Y Π Ο Ι.

Απαρέμφατα: ενεστώτος: uti

                          Μέλλοντος:  usurum-am-um esse

                                                  Usuros-as-a  esse

                           Παρακείμενος: usum-am-um esse

                                                        Usos-as-a  esse

                            Συντελεσμένος μέλλοντας : usum-am-um fore

                                                                               Usos-as-a  fore


Μετοχές :                                               ενεστώτος:  amans-ntis

                                                                 Μέλλοντος :  usurus-a-um

                                                                 Παρακειμένου: usus-a-um

  Σουπίνο :  αιτ:             usum

                      Αφαιρ:       usu


Γερούνδιο:                        γεν        utendi

                                            Δοτ        utendo

                                            Αιτ          utendum

                                             Αφαιρ   utendo


Γερουνδιακό            αρσενικό        utendus

                                    Θηλυκό          utenda

                                   Ουδέτερο         utendum


Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος…..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου