Λατινικά Β΄Λυκείου μάθημα 15 ...ασκήσεις.....


Λατινικά μάθημα -15     Β Λυκείου,ασκήσεις….


1.Να μεταφέρετε τα δευτερόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και να δηλώσετε το γένος τους.

2.rei militaris,equestribus proeliis:να κλιθούν οι συνεκφορές και στους δύο αριθμούς.

3.Των ρημάτων του κειμένου να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι και στις δύο φωνές(όπου αυτό είναι δυνατόν).

4.lavantur

   Arbitrantur

   Nutriuntur

   Effeminantur

    Proeliantur

    Habentur

Να κλιθεί ο παθητικός ενεστώτας και μέλλοντας των παραπών ρημάτων.

5.Να ξαναγράψετε τις προτάσεις που δίδονται γράφοντας τα ρήματα στους 6 χρόνους.

i.)Illi magistratus cum magna potestate creant.

Ii).Nos pro hostibus habent.

6.Να αναγωνρίσετε το συντακτικό ρόλο των τύπων που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση.


Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου