Επαναληπτικό διαγώνισμα Λατινικών Β΄Λυκείου 1-15 μαθήματα........


Επαναληπτικό διαγώνισμα στο μάθημα των Λατινικών Β΄Λυκείου.

Μαθήματα 1-15.


Α. Κείμενα:

Post bellum Actiacum Cassius Parmensis ,qui in exercitu M.Antonii fuerat ,Athenas confugit.Ibi vix animum sollicitum somno dederat ,cum repente apparuit ei species horrenda.Existimavit ad se venire hominem ingentis magnitudinis et facie squalid ,similem effigiei mortui.Quem simul aspexit Cassius ,timorem concepit  nomenque eius audire cupivit.

Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt ac pedibus proeliantur;ephippiorum usus res turpis et iners habetur.Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt ,quod ea re ,ut arbitrantur ,remollescunt hominess at que effeminantur.


B.Aσκήσεις.

1.Να μεταφρασθούν τα παραπάνω κείμενα:

                                                                     30 μον.


2.Να γραφεί το γ ενικό και β πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα και του παρακειμένου των παρακάτω  ρημάτων των παραπάνω κειμένων:

Fuerat

Confugit

Dederat

Concepit

Apparuit.                                                         10 μον.


3.Na κλιθούν οι παρακάτω συνεκφορές και στους δύο αριθμούς:

Equestribus proeliis

Usus turpis

Sollicitum animum

Ingentis magnitudinis

Facie squalid                                                    10 μον


4.Nα κάνεις Χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο στο οποίο δίνονται τα παρακάτω ρήματα:

Confugit

Cupivit

Apparuit

Sinunt

Desiliunt                                                             10 μον.


5.Να μεταφερθούν οι παρακάτω προτάσεις στον άλλο αριθμό.

a.Is Athenas confugit.

b.Apparuit ei species horrenda.

c.Hominem ingentis magnitudinis.

d.Equestribus proeliis saepe ex equis desiliunt.

e.Un arbitrantur.                                                    10 μον.


6.Nα μεταφέρετε την παρακάτω πρόταση στην ενεργητική φωνή.

Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt.

                                                                               10 μον.


7.Ibi vix…………..species horrenda….

Να γίνει συντακτική αναγνώριση της περιόδου.       10 mon.


8.Να αναγνωρίσεις συντακτικά τις παρακάτω λέξεις:

Somno

Similem

Mortui

Turpis

Hominess                                                                   10 μον.


Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

                                                                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου