Ανάλυση παραθέματος Ιστορίας Γ΄Λυκείου κατεύθυνση.....
Ανάλυση παραθέματος Ιστορίας κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου.

Α.Κείμενο-παράθεμα:

 «Για τη στέγαση των μικρασιατών προσφύγων τηρήθηκε το σύστημα της ανέγερσης των οικιών απ΄ευθείας από την ΕΑΠ (εργολαβία)ή της ανέγερσης από τους ιδίους τους πρόσφυγες με τη χορήγηση όλων των οικοδομικών υλικών(αυτεπιστασία).Την αξία του παραχωρούμενου κλήρου και του σπιτιού θα πλήρωναν οι πρόσφυγες με δόσεις.Ο τίτλος που δινόταν στους κληρούχους ήταν τίτλος απλής κατοχής και προβλεπόταν ότι θα γινόταν τίτλος πλήρους κυριότητας μετά την αποπληρωμή του  χρέους.Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ ,το 1930,τα χρέη των αγροτών προσφύγων ανέλαβε να εισπράξει η Αγροτική Τράπεζα».

Βήμα 1ο:Αναλύω τη δομή του δοθέντος παραθέματος:

Θέμα: «Η ΕΑΠ και η στέγαση των προσφύγων».

Λεπτομέρειες: 1.σύστημα ανέγερσης οικιών.

                           2.η πληρωμή των προσφύγων με δόσεις.

                           3.τίτλοι κατοχής,ανάληψη εισπρακτικής ευθύνης από την

                               Αγροτική τράπεζα.


Βήμα 2ο.Συνδέω το παράθεμα με συγκεκριμένες σελίδες

και αναλύσεις του σχολικού βιβλίου:

  Το σχολικό βιβλίο της Ιστορίας κατεύθυνσης Γ΄Λυκείου αναφέρεται στην ΕΑΠ στις σελίδες:155-8.


Βήμα 3ο: Θεωρώ ότι οι προτάσεις του σχολικού βιβλίου

είναι η αιτία,ή είναι κάτι που χρειάζεται στήριξη

 περαιτέρω.Γράφω λοιπόν πρώτα τις προτάσεις του σχολικού βιβλίου και μετέπειτα παραδίδω ως πληροφορίες όσα αναφέρει το παράθεμα ,επεξεργασμένες κατάλληλα προκειμένου να συνθέτουν ένα πλήρες νοηματικά  και ιστορικά κείμενο.

Δείγμα:

 «(προτάσεις βιβλίου):Η Ελληνική κυβέρνηση διέθεσε στην ΕΑΠ τα εξής:

1.τις ιδιοκτησίες των τούρκων ανταλλαξίμων ….

2.το ποσό από δύο δάνεια…

3.οικόπεδα μέσα ή γύρω από τις πόλεις προκειμένου να ανεγερθούν αστικές και αγροτικές οικίες…

4.το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του υπουργείου Γεωργίας και του Υπουργείου Προνοίας….

(σύνδεση με το κείμενο)

Λόγω αυτών των παροχών και σύμφωνα   και με την πηγή που παρέχεται η ΕΑΠ παρέσχε οικίες έτοιμες οι οποίες σύν τω χρόνω θα αποπληρώνονταν από τους δικαιούχους πρόσφυγες.

(προτάσεις βιβλίου) :υπήρξε η μέριμνα να αποκτήσουν  οι πρόσφυγες απασχόληση…..(σύνδεση με κείμενο)..οι πρόσφυγες θα επέστρεφαν τα χρήματα όταν θα μπορούσαν και αυτό σταδιακά το ανέλαβε η Αγροτική τράπεζα.Φαίνεται  ότι η ΕΑΠ προσπαθούσε πραγματικά να λύσει το δυσεπίλυτο πρόβλημα των μικρασιατών προσφύγων οι οποίοι ξεριζώθηκαν τόσο άδικα και ξαφνικά από τις πατρογονικές τους εστίες.


Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου