Λατινικά Β΄Λυκείου,ασκήσεις κειμένου 12....


Λατινικά Β΄Λυκείου,μάθημα 12,ασκήσεις.

1.Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.

2.Να κλιθεί ο παρακείμενος και ο υπερσυντέλικος των παρακάτω ρημάτων:

Dico

Curro

Animadverto

Peto.

3.Oi παρακάτω ρηματικοί τύποι να μεταφερθούν στο β πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού και του παρακειμένου:

a).rediit……………………………………………………………………………………………………

b)est………………………………………………………………………………………………………..

c)respondit………………………………………………………………………………………………

d)perierat………………………………………………………………………………………………..

e)dixit………………………………………………………………………………………………………

f)praesumpsit…………………………………………………………………………………………..

4.ut domum ad vesperum rediit:Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της.

5.Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των λέξεων ή των προτάσεων που δίνονται:

a.consuli: είναι……………………………………………στο………………………………………

b.rege:      είναι……………………………………………στο……………………………………..

c.gerere:   είναι…………………………………………..στο………………………………………

d.eius:      είναι γενική……………………………..από το……………………………………

e.filiae:     είναι………………………………..αντικ.στο………………………………………..

6.Να εντάξετε τις παρακάτω λέξεις στον πίνακα που ακολουθεί :

Filiola,fortuito,eius,ex,quid,pater,mea,admodum,tristis,ad,sed,sic,cur,es,tum.

ουσιαστικό
επίθετο
Αντ/μία
Επίρρημα
Πρόθεση
Σύνδεσμος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου