Ασκήσεις Λατινικών ,12 κείμενο,Β΄Λυκείου...Λατινικά,Β΄Λυκείου,κείμενο 12….

Ασκήσεις.

1.Να μεταφέρετε τα δευτερόκλιτα προσηγορικά ουσιαστικά ουδετέρου γένους στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού.

2.vesperum:να κλιθεί το ουσιαστικό και στους δύο αριθμούς.

3.Να κλίνετε τον παρακείμενο των παρακάτω ρημάτων:

Dico,curro,animadverto,peto.

4.Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε να χαρακτηρίζεται πλήρως η συντακτική λειτουργία των λέξεων ή των προτάσεων που δίνονται:

a.consuli: είναι…………………………………………….στο…………………………………….

b.bellum: είναι…………………………………………….στο…………………………………….

c.rege:      είναι…………………………………………….στο…………………………………….

d.gerere:  είναι ………………απαρέμφατο που λειτουργεί ως………………………στο……………………………..

e.nomine: είναι αφαιρετική της ………………………..στο………………………………

5.Στις παρακάτω προτάσεις να διαγράψετε το σκέλος που περιέχει το λάθος:


a.consuli              είναι δοτική ή αφαιρετική του ενικού

b.bellum              είναι αρσενικό ή ουδέτερο της β΄κλίσης

c.ut                       είναι πρόθεση ή σύνδεσμος

d.filiae                  είναι γενική ή δοτική ενικού

e.quid                   είναι ουσιαστική ή επιθετική αντωνυμία.


Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου