Λατινικά Β΄Λυκείου,επαναληπτικό διαγώνισμα κείμενα 1-10...


Λατινικά Β΄Λυκείου.

Επαναληπτικό διαγώνισμα στα πρώτα δέκα μαθήματα.

Α.Κείμενο.

Gaius Plinius Cornelio Tacito suo salutem.Ridebis.Ego tres apros feroces  cepi. “Ipse?”interrogabis.Ipse.Ad retia sedebam;erat in proximo non venabulum sed stilus et pugillares;cogitabam aliquid enotabamque ;etsi retia vacua ,plenas tamen ceras habebam.

Tarquinius Superbus ,septimus atque ultimus regum,hoc modo imperium perdit.Filus eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae ,uxoris Collatini,laedit.Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt.Illis femina cum lacrimis injuriam aperit et cultro se ipsam interficit.


B.Παρατηρήσεις.

Β1.Να μεταφράσετε τα παραπάνω αποσπάσματα των λατινικών κειμένων.

                                                                                            30 μον.

Β2.

Α).Να κλίνετε τις παρακάτω συνεκφορές:

Apros feroces,vacua retia,hoc modo.

                                                                                              9 mon.

Β).Nα κλίνετε τις παρακάτω αντωνυμίες(στο γένος που δίδονται στο κείμενο).

Suo,ipse.

                                                                                                 4 μον.

Γ).Να γραφούν τα  παρακάτω ονόματα στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

Pudicitiam,lacrimis,uxoris.

                                                                                                     9 μον.


                                                                                            

Β3.Να κλίνετε τα παρακάτω ρήματα στον ενεστώτα,παρατατικό και μέλλοντα.

Ridebis,cogitabam,habebam,laedit.

                                                                                                 12 mon.

B4.Nα κλίνετε τον παρακείμενο των παρακάτω ρημάτων του κειμένου.

Cepi,aperit,perdit.

                                                                                                  12 μον.

Β5.Να μετατρέψετε τις παρακάτω προτάσεις σε απαρεμφατικές ,εξαρτώντας  αυτές από το ρήμα εξάρτησης Plinius dicit…..

1.Ego tres  apros feroces cepi.

2.Ad retia sedebam.

3.Illis femina cum lacrimis injuriam aperit.

                                                                                                      12  μον.

B6.Nα χαρακτηρίσετε τις παρακάτω λέξεις συντακτικά.

Salute,apros,uxoris,maestam,cultro,illis.

                                                                                                      12 μον.


Β.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου