Έκφραση Έκθεση Γ΄Λυκείου,ανάλυση θέματος.Έκφραση-έκθεση Γ΄Λυκείου.

Ανάλυση του θέματος που πρόκειται να αναπτύξω.

Η ανάλυση πραγματοποιείται κυρίως με τους παρακάτω τρόπους:

1.ορισμό(προσδιορισμός της σημασίας  και του  περιεχομένου της έννοιας).

2.διαίρεση(χωρισμός των μερών της κάτω από ποικίλες βάσεις).

3.διευκρίνηση(χρήση καταλλήλων παραδειγμάτων).

4.σύγκριση και αντίθεση(επισήμανση δαφορών και ομοιοτήτων με άλλες έννοιες).

5.αιτιολογική ανάλυση(ανεύρεση των αιτίων).

6.ανάλυση διαδικασίας(καταγραφή τρόπου λειτουργίας ,ιστορική αναδρομή κ.λ.π).


Οργανώνω και συνθέτω το υλικό που συγκέντρωσα:

Με την οργάνωση  προσδιορίζουμε:

1.το χρήσιμο και το περιττό.

2.τη σειρά των περιστατικών ,των λεπτομερειών των ιδεών και των εντυπώσεων και τον τρόπο κατοχύρωσής τους και τεκμηρίωσής τους.

3.τη σχέση ανάμεσα στις κύριες και δευτερεύουσες ιδέες και πληροφορίες.


ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ.

Μορφή του διαγράμματος.Πρόλογος.

1.Θέμα.

2.Προσωπική θέση.

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ.

1.Κύρια ιδέα ή πληροφορία.

Α.Δευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.

Β.Δευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.

1.Διασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας.

2.Περαιτέρω διασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας.

Γ.Δευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.


ΙΙ.Κύρια ιδέα ή πληροφορία.

Α.Δευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.

1.Διασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας.

2.Περαιτέρω διασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας.


Β.Δευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.

Γ.Δευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.

1.Διασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας.

2.Περαιτέρω διασάφηση της δευτερεύουσας ιδέας ή πληροφορίας.

ΙΙΙ.Κύρια ιδέα ή πληροφορία.

Α.Δευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.

Β.Δευτερεύουσα ιδέα ή πληροφορία.

Γ.Περαιτέρω διασάφηση των ιδεών και των πληροφοριών που δίνουμε…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου