Λατινικά Β΄Λυκείου,μάθημα 9....Λατινικά Β΄Λυκείου.

Μάθημα 9.

Η εγκαθίδρυση της δημοκρατίας στη Ρώμη.

Προσέχουμε:

1.το ουσιαστικό uxor-is είναι θηλυκού γένους(σύμφωνα με το φυσικό γένος).

2.Το ουσιαστικό pater-is σχηματίζει γενική πληθυντικού σε –um(patrum).


Ασκήσεις.

1.Να μεταφέρετε στον πληθυντικό τις παρακάτω προτάσεις:

a.Ultimus rex Romanus filium perdit.

b.Filius ejus pudicitiam uxoris hostis laedit.

c.Illi femina cum lacrimis injuriam aperit.

d.Maritus feminae delictum punire  parat.


2.Να κλιθούν μαζί:Tarquinius Superbus,se ipsam,dolore magno,duo consules.


3.Να κλίνετε στην οριστική του ενεστώτα,παρατατικού και μέλλοντα τα παρακάτω ρήματα: perdit,inveniunt,adimit.


4.Bρείτε τους ομοιόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς του κειμένου και  συμπληρώστε τον πίνακα όπως στο παράδειγμα.
Παράθεση

Επεξήγηση

Επιθετικός προσδιορισμός

Κατηγορ

Προσδιορ

Προσδιορίζει το όνομα

septimus

Tarquinius

Superbus


5.Να μετατρέψετε τη δεύτερη πρόταση σε απαρεμφατική εξαρτώντας την από την πρώτη.

a.Tarquinius Superbus dicit…..Tarquinius Superbus hoc modo imperium perdit

b.Maritus Lucritiae debet…..Maritus Lucritiae delictum  punit.

c.Pater Lucritiae videt…..Filius regis pudicitiam Lucritiae laedit.


B.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου