Διαγώνισμα στη Νεοελληνική γλώσσα Α΄τριμήνου.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ  ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ


ΕΠΙΘΕΤΟ:…………………

ΟΝΟΜΑ:…………………..

ΤΜΗΜΑ:…………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………..


Α ΚΕΙΜΕΝΟ: Σημασία και χρησιμότητα της γλωσσομάθειας.


Η σημασία που έχει η γλωσσομάθεια, το να έχη μάθει κανείς και να ξέρη πλάι στη δική του μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες … στα χρόνια που ετοιμάζεται για τη ζωή, είναι τόσο μεγάλη, σχεδόν αυτονόητη που δε χρειάζεται να γίνει διεξοδικός λόγος.

Οι λόγοι που μας σπρώχνουν στη γλωσσομάθεια είναι πολλοί. Πρώτα πραχτικοί: χρειαζόμαστε την ξένη γλώσσα για τη ζωή, για να συνεννοούμαστε με τους αλλόγλωσσους άμα ταξιδεύουμε στην πατρίδα τους, ή και στον τόπο μας, ιδίως όμως για το επάγγελμα που ενδεχομένως θα διαλέξωμε (λχ έμπορος, υπάλληλος, δαχτυλογράφος, διπλωμάτης κτλ.). Μας χρειάζεται έπειτα η ξένη γλώσσα αν ετοιμαζόμαστε για στάδιο επιστημονικό, αφού με αυτή, και μάλιστα με αυτές, θα καταρτιστούμε καλύτερα και θα μπορούμε να καταφύγωμε στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Τέλος, με την ξένη γλώσσα ερχόμαστε σ΄ επικοινωνία, επιπόλαιη ή βαθύτερη, με τις ξενόγλωσσες λογοτεχνίες και με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Γιατί η γνώση μιας ξένης γλώσσας που μαθαίνομε δε μας αποκαλύπτει μόνο, από τις άμεσες πηγές, τους θησαυρούς της σοφίας ενός ξένου λαού, τόσο απαραίτητες για μας. Αν προσέξωμε την ιδιομορφία της ξένης γλώσσας και μελετήσωμε την εθνική της λογοτεχνία, μας φέρνει σε επαφή με τη σκέψη και την ιδιοφυΐα του λαού της… Μας πάει στην ψυχολογία και στη νοοτροπία άλλου λαού, διαφορετική από τη δική μας. Μας ανοίγει ένα νέο κόσμο και σα να μας χαρίζει μια καινούργια ψυχή. Μας κάνει ακόμη, με τη σύγκριση, να νιώσωμε καλύτερα τη δική μας εθνική γλώσσα και την ιδιομορφία του έθνους μας. Εκτός από το περιεχόμενο αυτό της ξένης γλώσσας, ας προστεθή   ακόμη και ότι με αυτή και με την προσπάθεια να την καταλαβαίνωμε κάνει το μυαλό μας ιδιαίτερη άσκηση…

Γι΄ αυτό όχι μόνο δεν έχω κατ΄ αρχήν αντίρρηση, αλλά και θα συμβούλευα εκείνον που μπορεί και το θέλει, να καταγίνει με μια, με δυο ή και με τρεις ακόμη ξένες γλώσσες 


                                                                               Μ. ΤριανταφυλλίδηΒ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1)      Ποια είναι η θέση του συγγραφέα απέναντι στη σημασία και τη χρησιμότητα της γλωσσομάθειας και με ποιες λέξεις/ φράσεις τη διατυπώνει;


2)      Να βρείτε τη δομή της β΄ παραγράφου( Οι λόγοι…πολιτισμό).


3α) Να αναγνωριστούν οι ειδικές, βουλητικές και ενδοιαστικές προτάσεις και να προσδιοριστεί ο τρόπος εισαγωγής, η εξάρτηση και  ο συντακτικός ρόλος της καθεμιάς:

α. Προθυμοποιήθηκε να μας δείξει την πόλη.
β. Ένα είναι βέβαιο, ότι εσύ δε φταις.
γ. Πρόσεξε μήπως έχεις κάνει λάθος.
δ. Μία μόνο αγωνία μου έκοβε τα γόνατα, μήπως με προλάβουν οι εχθροί.
ε. Είμαι βέβαιος πως θα τα καταφέρεις.


β) Να αντικαταστήσεις με δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις τις υπογραμμισμένες φράσεις κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές:

α Δεν επιτρέπεται η ρίψη απορριμμάτων σε οποιονδήποτε χώρο.

β Οι αστυνομικές αρχές απαγόρευσαν την έξοδο του από την Ελλάδα.

γ Πρόσεχε τον τρόπο συμπεριφοράς σου.4α)Οι υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου (λόγος- γλώσσα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλές σημασίες. Με καθεμία από αυτές γράψε δύο φράσεις που να δείχνουν τη διαφορά στη σημασία τους.

β) Να βρείτε τη σημασία των λέξεων εικόνα και ουρά.

α Κλείνω τα μάτια μου και βλέπω την εικόνα σου.

β Το καινούργιο βιβλίο της ιστορίας έχει ωραίες εικόνες.

γ Πήγα στη τράπεζα και περίμενα μια ώρα στην ουρά.

δ Η θέση μου ήταν στην ουρά του αεροπλάνου.                                                                                              

                             

                                                                                            (μονάδες 4 Χ 2.5= 10)

Γ Παραγωγή Λόγου

Γράψτε ένα  μικρό κείμενο (2-3 παραγράφων) εξηγώντας τους κινδύνους που τυχόν κρύβει  η γλωσσομάθεια των σύγχρονων νέων, για τη γλώσσα τους.                                                                                           (μονάδες 10)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου