Γραφή ερευνητικής εργασίας,νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου.
Νεοελληνική γλώσσα Γ΄Γυμνασίου.

Δείγμα γραφής ερευνητικής εργασίας.

Τίτλος:Η ιστορία των μαθηματικών.

Επιλέγω ότι το όλο θέμα θα το αναπτύξουμε από καθαρά ιστορική άποψη.

Βήμα 1ο :
Αφόρμηση:Δηλώνω το θέμα:

Έχουμε άρα σκεφθεί πότε ο άνθρωπος άρχισε να σκέφτεται με μαθηματικό τρόπο;Σαν να λέμε έχουμε άρα ποτέ σκεφθεί πότε ο άνθρωπος αποφάσισε να βάλει μία σειρά στη σκέψη του και στις εμπειρίες του,να δημιουργήσει νόμους που στο τέλος –τέλος θα ταξιθετήσουν το ίδιο το σύμπαν;Διότι τελικά τα μαθηματικά αυτό είναι.Η δυνατότητα του ανθρώπου να βάλει σειρά,να καταλάβει την αρμονία του σύμπαντος ,να προβλέψει το σχήμα του αύριο που θα έλθει.

Ως εδώ λοιπόν θέσαμε το θέμα και κλείσαμε την έννοια των μαθηματικών σε ιδέες.Δεν αντιμετωπίζουμε τα μαθηματικά σαν κάτι το εξωτερικό αλλά σαν ιδέες,σαν επιστήμη που θέτει σειρά και βοηθεί τον άνθρωπο να ταξιθετήσει τις σκέψεις του και τις  εμπειρίες του.

Βήμα 2ο:
Δίνω μέσα από τις μελέτες που έχω κάνει σύντομα ιστορικά στοιχεία για την επιστήμη των μαθηματικών.Προσπαθώ μέσα από όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία να δώσω τον ορισμό αλλά και την ιστορική αναγκαιότητα που γέννησε την επιστήμη των μαθηματικών.

Μέσα από αστρονομικές παρατηρήσεις σε πρώτους πολιτισμούς όπως ο Ασσυριακός ,κατανοήθηκε η συμμετρία και η αρμονία του σύμπαντος.Επίσης η ακριβής μέτρηση των εμβαδών-η ανάγκη των Αιγυπτίων να οικοδομήσουν τις πυραμίδες τους –οδήγησε στην κατανόηση της ικανότητας του υπολογισμού.Τελικά τα μαθηματικά είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να οριοθετεί τον κόσμο γύρω του.Για αυτό και ο Πλάτων επέμεινε ότι «οι θεοί πάντα γεωμετρούν».Μέσα από όλα τα παραπάνω οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη της γεωμετρίας του Ευκλείδη που θεωρείται ως η πλέον αρμονική σύλληψη του χώρου μέσα από τον ΑρχαιοΕλληνικό πολιτισμό.Σταδιακά βέβαια η σπουδαία ανάπτυξη του Ελληνικού κόσμου οδήγησε στην αναγκαιότητα να αναπτυχθούν τα μαθηματικά λόγω της ανάγκης του εμπορίου να υπολογίζουν οι άνθρωποι όσα διαπραγματεύονται.Τα μαθηματικά λοιπόν είναι κάτι που ικανοποιεί τον άνθρωπο μέσα στο σύμπαν αλλά και μέσα στον υλικό κόσμο που ζεί και αναπτύσσεται.

Βήμα 3ο:
Προσπαθώ να περιγράψω τη διαχρονική χρησιμότητα των μαθηματικών.

Σταδιακά τα μαθηματικά έφθασαν στη διατύπωση σπουδαίων αξιωμάτων και θεωρημάτων όπως είναι ο απειροστικός λογισμός,η αναλυτική γεωμετρία αλλά και η θεωρία της σχετικότητας.Η επιστήμη των μαθηματικών ερμήνευσε τόσο ικανοποιητικά τη δομή του γύρω μας κόσμου ώστε με βάση αυτή την επιστήμη φθάσαμε στη θεμελίωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών,στην παραγωγή ποικίλων αστρονομικών ανακαλύψεων,της πυρηνικής  και ατομικής ενέργειας κ.ο.κ.

Βήμα 4ο:
Προσεγγίζω σαν συμπέρασμα το όλο θέμα.

Τα μαθηματικά1 ως η δυνατότητα ταξιθέτησης του κόσμου μας βοήθησαν τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της φύσης,τους νόμους του σύμπαντος και να οικοδομήσουν μία κοινωνία ελεγχόμενη αρκετά από τον ανθρώπινο νού.Η σημερινή κοινωνία βασίζεται στο ότι οι άνθρωποι επιβλήθηκαν στο περιβάλλον τους και τα μαθηματικά έπαιξαν  σημαντικό ρόλο σε αυτά τα επιτεύγματα.Ούτως ή άλλως ο ρόλος των επιστημών είναι σημαντικός και γνωστός στον τρόπο που εξελίσσεται ο σημερινός κόσμος.

Παραπομπές.

1.Λέγοντας μαθηματικά εννοούμε την έννοια που κρύβουν η οποία δεν είναι άλλη από τη  δύναμη αρμονίας και ταξιθέτησης.

Βιβλιογραφία.

Διαδικτυακή:


Έντυπη:

Courant R,what is mathematics?1941.

B.Δ.Μακρυπούλιας,φιλόλογος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου