Διαγώνισμα Λατινικών Β.Λυκείου.Κείμενο 3.Λατινικά Β΄Λυκείου,Προτεινόμενο διαγώνισμα.

Κείμενο.

Cepheus et Cassiope habent Andromedam filiam.Cassiope ,superb sua forma,comparat se cum Nymphis.Neptunus iratus urget ad oram Aethiopiae marinam beluam ,guae nocet incolis.Oraculum respondet incolis: “regia hostia placet deo”.Tum Cepheus adligat Andromedam ad scopulum.Belua movet se ad Andromedam.Perseus advolat calceis pennatis repente.Videt puellam et stupet forma puellae.Perseus delet beluam hasta et liberat Andromedam.Cepheus,Cassiope et incolae Aethiopiae  gaudent vale.Aσκήσεις.

1.Να μεταφέρετε στον ενικό τις προτάσεις.

a.Filias superbas habemus.

b.Dei beluas marinas ad oras urgent.

c.Beluae incolis nocent.

d.Graeci dolis beluas delent.2.Na γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των προσηγορικών ονομάτων του κειμένου στον αριθμό που βρίσκονται οι τύποι.

3.Συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες με τους τύπους που λείπουν.

Ενικός.

Ονομ.
formaΓεν.
Δοτ.

Neptuno


Αιτ.
Κλητ.
Αφαιρ.Πληθυντικός.

Ονομ.
Γεν.hastarum
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
Αφαιρ.


scopulis
4.Συμπληρώστε τα παρακάτων κενά με βάση τη συντακτική θέση των λέξεων στο κείμενο.

a.Το deo είναι …………………………………………του ρήματος.

b.Η λέξη tum είναι …………………………………..προσδιορισμός που δείχνει…………………………………

c.calceis είναι αφαιρετική  του ……………………………………από το advolat.5.Yπογραμμίστε τις απρόθετες πλάγιες πτώσεις του κειμένου που χρησιμοποιούνται ως επιρρηματικοί προσδιορισμοί και γράψτε τι ακριβώς δηλώνουν.Β.Δ.Μακρυπούλιας,Φιλόλογος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου