Ασκήσεις Α΄κλίσης ουσιαστικών,Αρχαία Ελληνικά Α΄Γυμνασίου.


1.Να κλί­νε­τε τα ο­νό­μα­τα πο­λί­της και μέ­λισ­σα .

Ενικός
Πληθυντικός
Ενικός
Πληθυντικός
ονομ.
γεν.
δοτ.
αιτιατ.
κλητ.
2. Στο παρακάτω κείμενο να αναγνωρίσετε τα πρωτόκλιτα ουσιαστικά:

Ασκήσεις για το ρήμα,νεοελληνική γλώσσα Α΄γυμνασίου.1. Να ξαναγράψετε τις φράσεις βάζοντας τα ρήματα στον παρατατικό και στον αόριστο.

1. Εκφράζει με θάρρος και ηρεμία τις απόψεις του για κάθε ζήτημα που προκύπτει.
2. Μόλις βλέπει τους καλεσμένους του, σηκώνεται και τους καλωσορίζει θερμά.
3. Στα μισά της ψηλής πέτρινης σκάλας στέκομαι, παίρνω μια βαθιά ανάσα και κοιτάζω τον κόσμο που ανεβαίνει.
4. Διαβάλλει και συκοφαντεί τους αντιπάλους του.
5. Σαν μουσική υπόκρουση, καθώς ξαπλώνομαι στην επιφάνεια της θάλασσας και αφήνομαι στο μαλακό κύμα, μου έρχεται στο νου κάποιο ξεχασμένο παιδικό τραγούδι.
6. Έπειτα βάζουμε τις μπότες μας, παίρνουμε τις ομπρέλες μας -ο καθένας τη δική του- και βγαίνουμε στην αυλή.


2. Να βάλετε στον ενεργητικό αόριστο (στην ίδια φωνή, στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό) τα ρήματα που ακολουθούν:

1. συντάσσω ………………………………… 6. διαφεύγεις ……………………………..
2. προσκαλείς ………………………………… 7. συντελεί ……………………………..
3. προσβάλλω ………………………………… 8. εκφράζουν ……………………………..
4. εκδίδει ………………………………… 9. παραγγέλλουμε ………………………………
5. επιπλήττουν ………………………………… 10. εγκρίνει ……………………………..


3. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τον κατάλληλο τύπο της προστακτικής και υποτακτικής του ρήματος που σας δίνεται στην παρένθεση.

1. Εσύ…………………../…………………..(κοιτάζω, ενεστ.) τη δουλειά σου και μην ανακατεύεσαι.
2……………………/…………………..(παίρνω, αόρ.) γρήγορα από εδώ τα πράγματα σου και…………………../ …………………..(φεύγω, αόρ.).
3……………………μου /…………………..(λέω, αόρ.) γρήγορα γιατί τον χτύπησες.
4……………………/…………………..(δέχομαι, αόρ., ενικός) τη βοήθεια του και…………………../………………….. (προσπαθώ, αόρ.) να τον δικαιώσεις.
5……………………/…………………..(χαίρομαι, αόρ.) τη ζωή σας τώρα που είστε νέοι.

Αρχαία Α’ Γυμνασίου Ενότητα 6Κείμενο
Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγὴν διαυγῆ καὶ βαθεῖαν καὶ πιὼν ὅσον ἤθελεν προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καὶ μάλιστα μὲν ἐπῄνει τὴν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντὶ τῷ σώματι. Ἔψεγεν δὲ τὴν τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τὸ βάρος. Ἐν ᾧ δὲ πρὸς τούτοις ἦν͵ ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως ἀκούεται καὶ κυνηγέται πλησίον. Ὁ δὲ πρὸς φυγὴν ὥρμα καὶ μέχρις ὅπου διὰ πεδίου ἐποιεῖτο τὸν δρόμον͵ ἐσῴζετο ὑπὸ τῆς ὠκύτητος τῶν σκελῶν. Ἐπεὶ δὲ εἰς πυκνὴν καὶ δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν, ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω͵ πείρᾳ μαθὼν ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων κριτὴς ψέγων μὲν τὰ σῴζοντα͵ ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν.
Μύθος του Αισώπου (διασκευή)
Μετάφραση
Ένα μεγάλο ελάφι διψώντας το καλοκαίρι φτάνει κοντά σε μια πηγή καθαρή και βαθιά και, αφού ήπιε όσο ήθελε, παρατηρούσε τη μορφή του σώματός του. Κυρίως επαινούσε τη μορφή των κεράτων με την ιδέα ότι ήταν στολίδι για όλο το σώμα του. Κατηγορούσε όμως τα λεπτά του πόδια, επειδή, κατά τη γνώμη του, δεν μπορούσαν να αντέξουν όλο το βάρος (του σώματος) του. Κι ενώ ασχολούνταν με αυτά, ακούγεται ξαφνικά γάβγισμα σκύλων και κυνηγοί κοντά του.

Iστορία Β΄Γυμνασίου. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας.Α. Κατάσταση της αυτοκρατορίας
Εξωτερικοί κίνδυνοι επί Αλεξίου Α΄.
1.Νορμανδοί: Απειλούν τις ακτές της Ηπείρου.
2.Κουμάνοι-Πατζινάκες: Λεηλατούν τα Βαλκάνια.
3.Σελτζούκοι τούρκοι: Κατακτούν μέρος της Μικράς Ασίας.
Β.Εσωτερική πολιτική
Θεσμός πρόνοιας.
Ενεργοποιήθηκαν στρατιωτικά οι ευγενείς με την ισόβια παραχώρηση από το κράτος εκτάσεων γής (πρόνοια) για καλλιέργεια και με την είσπραξη φορολογικών εσόδων.
Οι ευγενείς ονομάσθηκαν προνοιάριοι και έγιναν άρχουσα τάξη ενώ η θέση των φτωχών αγροτών χειροτέρευε.
Εξωτερικές επιτυχίες:
Αλέξιος Α΄ο Κομνηνός:
1.Ανέκτησε περιοχές στη δυτική Μικρά Ασία μέσω των συμφωνιών που είχε κάνει με τους σταυροφόρους της Α΄Σταυροφορίας.
2.Αντιμετώπισε τους Κουμάνους και τους Πατζινάκες με διπλωματικές ενέργειες.
Ιωάννης ο Κομνηνός.

Nεοελληνική Γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Εκμάθηση της χρήσης του ρήματος.Α.Κείμενο.

Ομήρου Οδύσσεια: «Το παραμύθι των παραμυθιών» (χειμώνας 2000-1).

Κείμενο – σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη.

Πρωταγωνιστές: Π.Σταθόπουλος-Ν.Γκεσούλης – Γ.Παλπός – Κλ.Μανιάτη.

Ο Όμηρος με τη βοήθεια της Μούσας Καλλιόπης ξεκινά το παραμύθι. Οι θεοί στον Όλυμπο αποφασίζουν να βοηθήσουν τον Οδυσσέα και στέλνουν τον Ερμή στο νησί της Καλυψούς και την Αθηνά στην Ιθάκη. Ο Οδυσσέας φτιάχνει τη σχεδία του και αρχίζει το ταξίδι της επιστροφής. Φθάνει στο νησί των Φαιάκων ύστερα από μεγάλη τρικυμία που προκάλεσε ο Ποσειδώνας και όταν γίνονται αγώνες προς τιμήν του αποκαλύπτει την ταυτότητά του. Διηγείται τις περιπέτειές του στους Κίκονες,τους Κύκλωπες, την Αιολία, τους Λαιστρυγόνες, την Κίρκη, τον Άδη,τις Σειρήνες, τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη και στο νησί του Ηλίου όπου έχασε τους συντρόφους του. Μετά ο βασιλιάς τον στέλνει στην πατρίδα του και εκεί αντιμετωπίζοντας τους μνηστήρες τους σκοτώνει.
Η Ιστορία είναι ίδια με την Οδύσσεια του Ομήρου και οι σκηνές οι οποίες παρουσιάζονται είναι προσαρμοσμένες στη θεατρική σκηνή. Έχει αγωνία,γέλιο και περιπέτεια, είναι μάλιστα πολύ ευχάριστο να το παρακολουθήσουν ακόμη και οι μεγάλοι.

Το ρήμα και τα παρεπόμενά του (http://www.study4exams.gr/anc_greek/course/view.php?id=100).Τα παρεπόμενα του ρήματος είναι οι διαθέσεις, οι φωνές, οι χρόνοι, οι εγκλίσεις, το ποιόν ενέργειας, οι αριθμοί και τα πρόσωπα. Στην ενότητα της Μορφολογίας του ρήματος (σσ. 74-77) παρουσιάζονται και αναλύονται στον βαθμό που εξυπηρετούν κυρίως την κατανόηση του σχηματισμού των μορφολογικών τύπων του ρήματος. Εδώ παρουσιάζονται και αναλύονται με σκοπό να γίνει κατανοητή η λειτουργία τους στη Σύνταξη.
α. Διαθέσεις και φωνές
Οι φωνές είναι οι ομάδες μορφολογικών τύπων των ρημάτων της νέας ελληνικής, ενώ η διάθεση ορίζεται ως η ιδιότητα του ρήματος με την οποία φαίνεται αν το υποκείμενο ενεργεί ή παθαίνει ή βρίσκεται απλώς σε μια κατάσταση. Οι φωνές είναι δύο (ενεργητική και παθητική), ενώ οι διαθέσεις είναι τέσσερις (ενεργητική, παθητική, μέση και ουδέτερη). Από τους ορισμούς αυτούς φαίνεται ότι οι μεν φωνές αποτελούν χαρακτηριστικό της Μορφολογίας του ρήματος, ενώ οι διαθέσεις χαρακτηριστικό της Σύνταξης και της Σημασιολογίας.
Μολονότι οι όροι «ενεργητική» και «παθητική» συμπίπτουν στις διαθέσεις και τις φωνές, αυτό δε σημαίνει ότι συμπίπτουν πάντα και οι μορφολογικές με τις σημασιοσυντακτικές κατηγορίες. Έτσι, υπάρχουν ρήματα που εμπίπτουν στην ενεργητική φωνή, αλλά ανήκουν στην παθητική ή στη μέση διάθεση, π.χ. παθαίνω, λιώνω, ξαπλώνω, και άλλα που εμπίπτουν στην παθητική φωνή, αλλά ανήκουν στην ενεργητική διάθεση, π.χ. έρχομαι, ανέχομαι, δέχομαι κ.ά.

Ωριαίο διαγώνισμα τετραμήνου στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο. Α΄Γυμνασίου.Α. Κείμενο.
Πλέομεν ὅσον τριακοσίους σταδίους καὶ νήσῳ μικρᾷ καὶ ἐρήμῃ προσφερόμεθα. Μείναντες δὲ ἡμέρας ἐν τῇ νήσῳ πέντε, τῇ ἕκτῃ ἐξορμῶμεν καὶ τῇ ὀγδόῃ καθορῶμεν ἀνθρώπους πολλοὺς ἐπὶ τοῦ πελάγους διαθέοντας͵ ἅπαντα ἡμῖν προσεοικότας καὶ τὰ σώματα καὶ τὰ μεγέθη͵ πλὴν τῶν ποδῶν μόνων· ταῦτα γὰρ φέλλινα ἔχουσιν· ἀφ΄ οὗ δή͵ οἶμαι͵ καὶ καλοῦνται Φελλόποδες. Θαυμάζομεν οὖν ὁρῶντες οὐ βαπτιζομένους͵ ἀλλὰ ὑπερέχοντας τῶν κυμάτων καὶ ἀδεῶς ὁδοιποροῦντας. Οἱ δὲ καὶ προσέρχονται καὶ ἀσπάζονται ἡμᾶς ἑλληνικῇ φωνῇ λέγουσί τε εἰς Φελλὼ τὴν αὐτῶν πατρίδα ἐπείγεσθαι. Μέχρι μὲν οὖν τινος συνοδοιποροῦσι ἡμῖν παραθέοντες͵ εἶτα ἀποτρεπόμενοι τῆς ὁδοῦ βαδίζουσιν εὔπλοιαν ἡμῖν ἐπευχόμενοι.
Β. Ερωτήσεις.
Α1.  Για ποιους λόγους θαύμασαν ο αφηγητής και οι σύντροφοί του τους παράξενους ανθρώπους που συνάντησαν;

Ωριαίο διαγώνισμα τετραμήνου στο μάθημα των Νέων Ελληνικών κειμένων.A΄Γυμνασίου.
Α.Κείμενο.
«Η ζωή μου είναι μονότονη. Κυνηγάω κότες, με κυνηγάνε οι άνθρωποι, Όλες οι κότες μοιάζουν κι όλοι οι άνθρωποι μοιάζουν. Κάπως βαριέμαι λοιπόν. Αν όμως μ' εξημερώσεις, η ζωή μου θα λάμψει. Θα αναγνωρίζω έναν ήχο βημάτων αλλιώτικο απ' όλους τους άλλους. Τα βήματα των άλλων με κάνουν και χώνομαι στη γη. Τα δικά σου θα με καλούν έξω απ' τη γη, σαν να 'ναι μουσική. Ύστερα δες! Να, κάτω εκεί, βλέπεις εκείνα τα σπαρμένα χωράφια; Εγώ δεν τρώω ψωμί. Το στάρι δε μου χρειάζεται, Τα στάχυα στα χωράφια δε μου θυμίζουν τίποτα. Κρίμα, ε! Εσύ όμως έχεις χρυσαφένια μαλ90 λιά. Έτσι, θα είναι υπέροχα όταν μ' εξημερώσεις! Το χρυσαφένιο στάρι θα μου θυμίζει εσένα. Και θ' αγαπάω τη βουή του ανέμου μες στα στάχυα». Η αλεπού σώπασε και κοίταξε κάμποση ώρα το μικρό πρίγκιπα. «Σε παρακαλώ... εξημέρωσε με!» είπε. «Θα το 'θελα πολύ» απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, «αλλά δεν έχω πολύ καιρό. Έχω ν' ανακαλύψω φίλους και να μάθω πολλά». «Δε μαθαίνεις παρά τα πράγματα που εξημερώνεις» είπε η αλεπού. «Οι άνθρωποι δεν έχουν πια καιρό να γνωρίσουν τίποτα. Όλα τα παίρνουν έτοιμα από τα μαγαζιά. Αφού όμως δεν υπάρχουν μαγαζιά που να πουλάνε φίλους, οι άνθρωποι δεν έχουν φίλους. Αν θέλεις ένα φίλο, εξημέρωσε με!» «Τι πρέπει να κάνω;» είπε ο μικρός πρίγκιπας. «Πρέπει να έχεις μεγάλη υπομονή» απάντησε η αλεπού. «Θα κάτσεις πρώτα λίγο μακριά μου, έτσι, στο χορτάρι. Θα σε κοιτάω με την άκρη του ματιού και δε θα βγάλεις άχνα.

Νεοελληνική γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Γραφή εκθέσεως. Περιφράφοντας ένα εορταστικό τραπέζι στο σπίτι μας.1η παράγραφος:

Το σπίτι είναι πραγματικά έτοιμο και περιμένει τους καλεσμένους. Είναι καθαρό και στολισμένο,στα βάζα τριγύρω υπάρχουν  πολύχρωμα και ποικίλα λουλούδια. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται, είναι συγγενείς και φίλοι, ξεχωρίζω βέβαια κάποιους από αυτούς.Ο ξάδελφός μου ο Νίκος σπουδάζει στο Παρίσι και έρχεται μόνο για τις γιορτές.Τον βλέπω καλά γιατί την προηγούμενη φορά ήταν ιδιαίτερα κουρασμένος. Χαίρομαι γιατί βλέπω καλά και τη γιαγιά μου την Ελευθερία, έχει χιούμορ αξεπέραστο.

2η παράγραφος:

Nεοελληνική γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Ασκήσεις εκμάθησης επιθέτων.1.Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με το σωστό τύπο του επιθέτου:
Α. Αύριο θα φυσήξουν…………………………………άνεμοι (νότιος).
Β.Δεν είχα …………………………….ευκαιρίες (πολύς).
Γ. Δεν μου αρέσουν οι …………………………………λύσεις (εύκολος).
Δ.Έχω ζήσει και εγώ…………………………………..καταστάσεις (παρόμοιος).
Ε. Σήμερα έμαθα τα…………………………νέα (διεθνής).
Στ.Οι……………………………………………..ποδοσφαιριστές μαζεύθηκαν στο ξενοδοχείο(διεθνής).
Ζ.Υπήρξε…………………………………….μετάβαση προς τη δημοκρατία (ομαλός).

2. Να γραφούν οι φράσεις στον άλλο αριθμό.
Διεθνή νέα
Ασφαλής διαβίωση
Ασφαλούς λιμένος
Διεθνές βραβείο
Πολλά άσχημα
Ζαχαρώδη προϊόντα
Ακριβής παρατηρήσεις
Λοιμώδης νόσος
Λοιμώδους νόσου

Ωριαίο διαγώνισμα τετραμήνου στο μάθημα της Νεοελληνικής γλώσσας.Α΄Γυμνασίου.Α’ Κείμενο:
 Όταν πρωτοήρθα στο γυμνάσιο ένιωθα πάρα πολύ ωραία. Ήξερα ότι θα είχα την ευκαιρία να κάνω μια καινούρια αρχή. Αυτή τη φορά όμως θα μπορούσα να κάνω παρέα και με μεγαλύτερα, πιο ώριμα παιδιά.  Ακόμα και εγώ ο ίδιος ένιωθα πιο ώριμος. Ήμουν σίγουρος ότι μαζί με εμένα θα είχαν αλλάξει και οι συμμαθητές μου! Όμως…να μην υπερβάλουμε κιόλας!
Με περίμενε μια τεράστια γκάμα εμπειριών που δε θα μπορούσα με τίποτα να φανταστώ. Τις πρώτες μέρες σχολείου ήθελα απλά να γνωρίσω τους δασκάλους, να θυμηθώ τους συμμαθητές μου και να μάθω τους κανόνες του γυμνασίου. Οι συμμαθητές μου δεν ήταν όπως είχα προβλέψει. Μερικοί είχαν αλλάξει, προς το καλύτερο ή το χειρότερο, ενώ δεν το περίμενα, και το αντίθετο. Οι κανόνες ήταν αμέτρητοι και αυστηροί. «Κάνε τις ασκήσεις σου!», «θα γράφεις τις εκφωνήσεις των ασκήσεων στο τετράδιό σου», «θα γράφεις με στυλό!», «Δεν θα σηκώνεται κανένας κατά τη διάρκεια του μαθήματος!». Θα μπορούσα να αναπνεύσω για τα επόμενα τρία χρόνια;
Οι καθηγητές ήταν πιο επιβλητικοί από τις δασκάλες του δημοτικού. Δεν ήταν πια τυχαίοι, αλλά άνθρωποι με σπουδές και γνώσεις μεγάλου επιπέδου. Ήταν άλλη κατηγορία. Πραγματικοί καθηγητές, με όλη τη βαρύτητα της λέξης. Και αυτό μου το περνούσαν κυρίως κάνοντάς με να δω πόση τρέλα και μανία είχαν με το αντικείμενό τους αλλά και με την επιθυμία τους να το διδάξουν και να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στα παιδιά ως σύνολο αλλά και στον καθένα ξεχωριστά.

Iστορία Β΄Γυμνασίου. Η διάδοση του χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους. Σχέδιο μαθήματος:Α.Ο εκχριστιανισμός των Μοραβών:
Εκτίμηση: Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του Βυζαντινού πολιτισμού διότι επηρέασε  δημιουργικά  και πολιτιστικά έναν γειτονικό λαό.
Αιτίες:
Ο ηγεμόνας Ρατισλάβος ζήτησε από το Βυζάντιο  ιεραποστόλους για να διδάξουν το λαό του το Χριστιανισμό(επιθυμούσε την πνευματική πρόοδο που αντιπροσώπευε ο χριστιανισμός αλλά και την πολιτική επιβεβαίωση).
Επίσης ήθελε με αυτόν τον τρόπο να προσεταιρισθεί το Βυζάντιο ενάντια σε άλλους λαούς (Γερμανοί-Βούλγαροι).
Το Βυζάντιο δέχθηκε:
Γιατί: Διότι θα μπορούσε να επεκτείνει την επιρροή του και την πνευματική του ακτινοβολία προς την κεντρική ευρώπη.
Πώς έγινε:
Ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος(Κωνστντίνος) επειδή ήταν έμπειροι διπλωμάτες, λόγιοι, ήξεραν τη σλαβική γλώσσα, ανέλαβαν το έργο.
Πώς το χειρίσθηκαν:
Δημιούργησαν σλαβικό αλφάβητο
Μετέφρασαν στα σλαβικά τη θεία λειτουργία
Σημασία του εκχριστιανισμού:
1.Η χρήση της σλαβικής διευκόλυνε τους Μοραβούς να κατανοήσουν το χριστιανικό μήνυμα.
2.Οι σλάβοι μυήθηκαν στο μήνυμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού, άρα η πνευματική επιρροή του Βυζαντίου επεκτάθηκε.
3.Οι σλάβοι λόγω της κοινής πίστης ενώθηκαν και απετέλεσαν ενιαίο έθνος ομόνοιας και κοινών στόχων.

Ωριαίο διαγώνισμα τετραμήνου στο μάθημα της Ιστορίας.Θέματα.
Ομάδα Α.
Ερωτήσεις:
1.Γιατί  ήταν σημαντικό τον 7ο αι.το γεγονός ότι η γνώση και η χρήση της λατινικής γλώσσας περιορίσθηκε αισθητά;
2.Tι γνωρίζετε για τους στρατιώτες- αγρότες των θεμάτων;
3.Τι γνωρίζετε για την ανάκαμψη της οικονομίας στα χρόνια του Κωνσταντίνου του Ε ΄(741-775);
4. Να δώσετε τρείς (3) αιτίες που οδήγησαν στην Εικονομαχία τον 8ο αι.
5.Ποιές ήταν οι συνέπειες της Εικονομαχίας;
(Από τα πέντε(5) θέματα να γράψετε τα (3) τρία).
3Χ4=12 μονάδες.
Ομάδα Β.

Kείμενο για τη φιλία με ασκήσεις (Νεοελληνική γλώσσα Β΄Γυμνασίου).


Η φιλία κατά τον Αριστοτέλη: Τρία τα είδη της, μόνο το ένα αξίζει πραγματικά.
Σε ηλικία 17 ετών, ο Αριστοτέλης γράφτηκε στην Ακαδημία του Πλάτωνα, στην οποία θα έμενε για 20 χρόνια.Ο νεαρός Αριστοτέλης θα γινόταν ο καλύτερος μαθητής της Ακαδημίας που ιδρύθηκε από τον άνθρωπο που έμεινε στην ιστορία ως ο πατέρας της φιλοσοφίας. Είχε, βλέπετε, την τάση να κάνει πολλές ερωτήσεις και να απαντά σε ακόμα περισσότερες.Remaining Time-0:00
Fullscreen
Mute
Η ακριβής χρονολογία της αναχώρησής του από την Ακαδημία είναι αμφιλεγόμενη, αλλά εικάζεται πως έφυγε λίγο μετά τον θάνατο του Πλάτωνα, καθώς δεν του άρεσε η νέα τάξη των πραγμάτων στη σχολή, μετά τη «φυγή» του δασκάλου του. Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν, θα διαφωνούσε με πολλές από τις βασικές ιδέες του.Δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσα ακριβώς έγραψε ο Αριστοτέλης, αλλά ακόμα και από αυτό το μέρος της δουλειάς του που έχει διασωθεί μέχρι σήμερα, είναι ασφαλές να συμπεράνουμε πως το εύρος των θεμάτων που ασχολήθηκε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Όλα τα πεδία, επιστημονικά και μη, από την αστρονομία και τη φυσική, μέχρι την ηθική και τα οικονομικά, έχουν επηρεαστεί από τον Αριστοτέλη. Για παραπάνω από 2.000 χρόνια μετά τον θάνατό του, έχει κατορθώσει να παραμείνει ένας από τους πιο γνωστούς στοχαστές της ιστορίας.Ενώ, λοιπόν, η επιρροή του είναι φανερή σε πολλά θέματα της σημερινής εποχής, κάποιες από τις πιο εύστοχες παρατηρήσεις του σχετίζονται με τη φιλία. Έβλεπε τη φιλία ως μία από τις πραγματικές χαρές της ζωής και θεωρούσε πως για να ζήσει κάποιος μια ευτυχισμένη ζωή, χρειάζεται μια πραγματική φιλία. Με δικά του λόγια:«Η φιλία είναι ένα είδος αρετής ή τουλάχιστον συνυφασμένη με την αρετή. Εκτός όμως απ΄ αυτό, η φιλία είναι και πράγμα πάρα πολύ αναγκαίο στη ζωή του ανθρώπου, γιατί κανείς δεν θα προτιμούσε να ζει χωρίς φίλους, έστω κι αν έχει στην κατοχή του όλα τα άλλα αγαθά. Γι΄αυτό ακόμα και οι πλούσιοι και εκείνοι που κατέχουν αξιώματα και πολιτική εξουσία, πιστεύουν ότι η παρουσία φίλων είναι πολύ μεγάλη ανάγκη. Εξάλλου οι άνθρωποι στη φτώχεια και στις άλλες δυστυχίες τους, πιστεύουν ότι το μόνο καταφύγιο είναι οι φίλοι. Επιπλέον, οι φίλοι συνδράμουν τους νέους, ώστε να τους αποτρέψουν από τα λάθη, και, προκειμένου, για τους μεγάλους στην ηλικία, τους φροντίζουν και αναπληρώνουν τις δυνάμεις που τους λείπουν. Δύο πηγαίνουν μαζί, διότι και οι δυο είναι πιο ικανοί να κατανοήσουν από κοινού και ναενεργήσουν»

Αρχαία Ελληνικά Α΄Λυκείου.


Διαγώνισμα στο μάθημα: Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση. Οδύσσεια –Ομήρου. Α.κείμενο:στ:300-325.Άκου λοιπόν τι θα σου πω, και βάλε το καλά στον νου σου: αύριο κιόλας, καλώντας σε συνέλευση  τους τίμιους Aχαιούς, σ’ όλους μπροστά εξηγήσου, κι ας είναι μάρτυρές σου οι θεοί· δώσε διαταγή για τους μνηστήρες, πως πρέπει να ξεκουμπιστούν, να παν στα σπίτια τους· ύστερα η μάνα σου, αν η καρδιά της φλέγεται για νέο γάμο, πίσω ας γυρίσει στο παλάτι του πατέρα της, αυτός έχει και δύναμη και πλούτη· εκεί ας της ταιριάξουνε τον γάμο, και να της ετοιμάσουνε γενναία προικιά, όσα στη θυγατέρα τους αρμόζουν, να τη συνοδεύσουν. Για σένα πάλι, έχω άλλη συμβουλή, φρόνιμη αν σ’ αυτή υπακούσεις: καράβι σήκωσε, το πιο γερό, μ’ είκοσι κωπηλάτες, και πήγαινε να μάθεις νέα του πατέρα σου, αν κάποιος άνθρωπος θνητός κάτι θα έχει να σου πει· [...]. Πρώτα να πας στην Πύλο, ρωτώντας τον σεβάσμιο Nέστορα, ύστερα συνεχίζεις για τη Σπάρτη, να δεις και τον ξανθό Mενέλαο, που τελευταίος γύρισε από τους άλλους Aχαιούς [...]. Eκεί ανίσως τον νόστο ακούσεις του πατέρα σου, πως ζει, μ’ όλη την παιδωμή σου, κάνε υπομονή γι’ αυτόν τον χρόνο· αν μάθεις όμως πως τον βρήκε ο θάνατος κι έσβησε η ζωή του, τότε γυρίζεις πίσω στη γλυκιά πατρίδα, υψώνεις επιτάφιο σήμα, τιμώντας τον νεκρό και με κτερίσματα πολλά, όσα του πρέπουν – ύστερα δώσε και τη μάνα σου σε κάποιον άλλον άντρα. Kι όταν τελειώσεις μ’ όλα αυτά και γίνουν πράξη, τότε με νου και σκέψη συλλογίσου, τρόπο να βρεις.

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα Α΄Γυμνασίου. 5η ενότητα.Μετάφραση κειμένου:
Μερικοί από τους ηγέτες των Αθηναίων έλεγαν ότι δήθεν γνωρίζουν το δίκαιο,όμως λόγω της φτώχειας του λαού αναγκάζονται να είναι άδικοι απέναντι στις άλλες πόλεις. Εξαιτίας αυτού επιχείρησα να διερευνήσω αν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο οι πολίτες να συντηρηθούν από τη χώρα τους. Άρχισα λοιπόν να σχηματίζω την εξής γνώμη, ότι δηλαδή η χώρα είναι από τη φύση της προικισμένη να παρέχει πάρα πολλούς πόρους εσόδων. Γιατί οι εποχές εδώ είναι πάρα πολύ ήπιες και τα φυτά τα οποία σε πολλά μέρη ούτε κάν φυτρώνουν καρποφορούν εδώ. Και όπως ακριβώς η γή παράγει κάθε λογής αγαθά έτσι και η θάλασσα γύρω από τη χώρα είναι πολύ προσοδοφόρα. Και ασφαλώς όσα βέβαια αγαθά σε κάθε εποχή δίνουν οι θεοί στους ανθρώπους και αυτά εδώ όλα πάρα πολύ νωρίς αρχίζουν /πρωϊμίζουν, και πάρα πολύ αργά σταματούν. Επιπλέον η χώρα έχει και παντοτινά αγαθά.Έτσι από τη φύση της υπάρχει σε αυτή άφθονο μάρμαρο από το οποίο γίνονται πάρα πολύ όμορφοι ναοί, πολύ ωραίοι βωμοί, και πολύ κομψά για τους θεούς αγάλματα.Υπάρχουν όμως και μερικές περιοχές που όταν καλλιεργούνται δεν παράγουν καρπούς. Όταν όμως αξιοποιούνται για εξόρυξη μπορούν να θρέψουν πολύ περισσότερους από όσους θα έτρεφαν εάν καλλιεργούνταν. Και ασφαλώς έχει κοιτάσματα αργύρου.

Nεοελληνική γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Κριτήριο αξιολόγησης Ονοματική και ρηματική φράση.Α.Κείμενο.
Η μέση κατανάλωση πατάτας ανά κάτοικο στη Γαλλία είναι 73 κιλά,ενώ σε κάποιες χώρες,όπως το Βέλγιο και η Πολωνία, η κατανάλωση αγγίζει τα 200 κιλά ανά κάτοικο το χρόνο. Φυσικά σε αυτές τις ποσότητες περιέχονται και τα μεταποιημένα προϊόντα πατάτας όπως είναι τα τσίπς.
Πρόκειται για το λαχανικό στην πραγματικότητα, τον αμυλώδη κόνδυλο,που αποτελεί βασικό τρόφιμο για τους περισσότερους λαούς. Οι θρεπτικές της ιδιότητες, η γεύση της, αλλά και η ευκολία με την οποία πέπτεται είναι τα βασικά στοιχεία που την κάνουν τόσο δημοφιλή. Αν και περιέχει περισσότερες θερμίδες από τα άλλα λαχανικά (περίπου 86 θερμίδες μία μεσαία πατάτα) είναι κατάλληλη για όσους προσέχουν τη σιλουέτα τους, εφόσον χορταίνει και μάλιστα περισσότερο από τα άλλα λαχανικά. Αρκεί βέβαια να μη μαγειρευθεί με πολλές λιπαρές ουσίες όπως για παράδειγμα οι τηγανητές πατάτες,οι οποίες και πολλές θερμίδες περιέχουν και το μεγαλύτερο μέρος των θρεπτικών τους συστατικών έχουν χάσει κατά το μαγείρεμα.
Το μαγείρεμά της στον ατμό αντίθετα,επιτρέπει τη διατήρηση των βιταμινών της B και C. Περιέχει επίσης,όπως είναι γνωστό, αρκετό αμυλο. Ιδιαίτερα νόστιμη και με περισσότερη βιταμίνη C είναι η φρέσκια πατάτα δηλαδή εκείνη η οποία μόλις έχει συλλεγεί. Οι πατάτες είναι διαθέσιμες όλο το χρόνο αλλά από τις αρχές Μαΐου έως το τέλος Ιουλίου είναι η καλύτερη περίοδος.
Από τους αρχαίους χρόνους την πατάτα την καλλιεργούσαν οι Ίνκας που κατάφεραν μάλιστα να διατηρούν περισσότερες από 800 ποικιλίες. Έφθασε στην Ευρώπη μετά το 1500 και χρειάσθηκαν αρκετά χρόνια προκειμένου οι Ευρωπαίοι να εμπιστευθούν το λαχανικό το οποίο έμελλε να γίνει το βασικό συστατικό πάρα πολλών συνταγών ανά τον κόσμο.

Nεοελληνική γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Ονοματική φράση-Ρηματική φράση.Ονοματική φράση.
Είναι:
1.άρθρο +ουσιαστικό= Ο Νίκος
2.άρθρο +επίθετο+ουσιαστικό= τα υγιή άτομα.
3.αριθμητικό +ουσιαστικό =τρία παιδιά
4.ονοματική πρόταση (αναφορική,ειδική,πλάγια ερωτηματική )=Ο Κώστας ο οποίος  διαβάζει.
5.Ουσιαστικό +γενική= το σπίτι του Κώστα, ρολόϊ μεγάλης αξίας.
6.Ουσιαστικό +εμπρόθετος προσδιορισμός= φίλος με τον εχθρό μου.
7.Ουσιαστικό με τους προσδιορισμούς  του= ο καλός Κώστας,Κώστας ο μαθητής.
Ρηματικές φράσεις .
Είναι:
1.Ρ+Α =Διδάσκω τον Κώστα
2.Ρ+Α+Α = Διδάσκω τον Κώστα κιθάρα
3.Ρ+Κ= Είμαι μαθητής.
4.Ρ+Α+Κ= Χειροτονώ το Νικόλαο ιερέα.
5.Ρ= Ομιλώ.
Η Ονοματική φράση λειτουργεί ως εξής μέσα στη φράση:
1.Υποκείμενο (πολλοί γονείς δε διαφωνούν).

Iστορία Β΄Γυμνασίου. Σχέδιο μαθήματος: Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων.1.Από τις αρχές του 8ου έως τα μέσα του 9ου αι.το Βυζάντιο συγκλονίσθηκε από τη διαμάχη της Εικονομαχίας.
2.Ορισμός: Η Εικονομαχία είναι η έριδα γύρω από το ζήτημα εάν είναι σύμφωνη με τις παραδόσεις της εκκλησίας η λατρεία των εικόνων.
3.Οι πρωτεργάτες : Λέων  ο Γ΄και Κωνσταντίνος ο Ε΄είχαν επηρεασθεί:
                                    1.προσωκρατική Ελληνική φιλοσοφία
                                    2.ιουδαϊκή θρησκεία (και οι δύο αυτές πηγές επίστευαν ότι ο θεός είναι πνεύμα το οποίο δεν μπορεί να προσωποποιηθεί).
  4.Άλλα αίτια:          3.οι αγρότες των περιοχών που συνόρευαν με τη Μικρά Ασία πίστευαν στην μη εικονικότητα του θεού και οι αυτοκράτορες τους χρειάζονταν για την ασφάλεια των συνόρων.
                                    4.υπήρχαν πολλές δεισιδαιμονίες και προκαταλήψεις γύρω από τη λατρεία των εικόνων τις οποίες οι αυτοκράτορες ήθελαν να εξαλείψουν.
                                    5.ήθελαν να περιορίσουν την επιρροή των μοναχών.
                                     6.η πίστη ότι όλα αυτά που συνέβαιναν με τις εικόνες είχαν συνέπεια την οργή του θεού και την ήττα των βυζαντινών στα πεδία των μαχών.
ΦΑΣΕΙΣ:
1η: 726-787 = άρχισε με την απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη.
                         Τελείωσε με την Ζ΄Οικουμενική Σύνοδο  (Ειρήνη η Αθηναία) η οποία διατύπωσε την άποψη ότι στις εικόνες απλά αποτίουμε τιμητική προσκύνηση και τίποτε παραπάνω.
2η:  (815-843) =‘Αρχισε με τον Λέοντα Ε τον Αρμένιο ο οποίος θεώρησε ότι λόγω της εικονομαχίας οι Βυζαντινοί ηττώνται στα πεδία των μαχών.
                            Τελείωσε με τη Θεοδώρα η οποία στη σύνοδο του 843 οριστικά αποκατέστησε και αναστήλωσε τις εικόνες.

Nεοελληνική γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Διαγραμματική απεικόνιση εννοιών και δομών.Μέσα σε σχέδιο πυραμίδας  μπορούμε να απεικονίσουμε τα δεδομένα ενός θέματος  ή κειμένου προκειμένου να προχωρήσουμε στη διαγραμματική απεικόνιση ενός κειμένου ή στη γραφή μιάς έκθεσης.
Α.Πώς δημιουργώ πυραμιδικό διάγραμμα κειμένου προς κατανόηση.
Δίδεται το παρακάτω κείμενο:
Α. Ο μύθος λέει πως στα νερά των Κυθήρων γεννήθηκε η Αφροδίτη και από το νησί αυτό φαίνεται να πήρε και το όνομα Κυθέρεια. Το αναφέρουν ο Όμηρος, στο έπος της Ιλιάδας αλλά και ο Ηρόδοτος, ο Διόνυσος, ο Αριστοτέλης και ο Ξενοφών.
Β. Τα Κύθηρα- ή Τσιρίγο, σύμφωνα με την ενετική ονομασία- βρίσκονται νότια της Πελοποννήσου, στο σημείο που ενώνονται τρία πελάγη. Με μήκος ακτογραμμής που φτάνει τα 90 χιλιόμετρα, είναι προφανές γιατί το νησί είναι πολύ αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός.
Γ. Δεν είναι όμως μόνο οι θάλασσες και οι παραλίες του που προσελκύουν σαν μαγνήτης τους ταξιδιώτες. Οροσειρές- μία στα ανατολικά και μία στα δυτικά- οροπέδια, βαθιά φαράγγια, ποτάμια, καταρράκτες, λιμνούλες, μεγάλα πλατάνια και πλούσια βλάστηση συνθέτουν το πολύ ενδιαφέρον φυσικό ψηφιδωτό των Κυθήρων, που σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη ενέργεια του νησιού, τα κάνει ακαταμάχητα.
                                 Πυραμιδικό διάγραμμα
               Παράδοση                  που βρίσκονται                     τι άλλο έχει
     Κυθέρεια Αφροδίτη        νότια Πελοπόννησο                οροσειρές-φαράγγια κ.α.
Β. Πώς αναλύω πυραμιδικά τα δεδομένα μου προκειμένου να γράψω έκθεση:
Θέμα: Μιλάω για το σχολείο μου.

Προτεινόμενο διαγώνισμα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας (ενότητα 3η) Α΄Γυμνασίου.Κείμενο
(Κατεβαίνοντας στη ρεματιά).
Προχωρούσε πολύ σκυφτός κάτω από τα πυκνά κλαδιά που κρέμονταν από πάνω του και γαργαλούσαν το νερό με τις φούντες τους. Κατόπιν ακούμπησε πάνω σε μά αγριοσυκιά και έσκυψε να δει προς τα κάτω.
Ξεφώνισε:
-Χάρμα.
Η φωνή του,όλο ενθουσιασμός, αντιχτύπησε χαρμόσυνα μέσα στη ρεματιά.
Ήταν ένας γαλάζιος βράχος εκεί απότομα κρεμαστός. Τον είχε στρογγυλεμένο και λείο το αιώνιο γλείψιμο του νερού,που περνούσε από πάνω του απλωτά και τον έντυνε σαν διάφανο μεταξωτό.Στα ριζά του είχε νεροφαγιασμένη μία γούβα στρογγυλή σαν γουρνόπετρα. Εκεί μέσα έπεφτε το νερό και γουργούριζε δροσερά.
Πιάστηκε από ένα λυγερό κλαδί της αγριοσυκιάς και άρχισε να κατεβαίνει. Ακουμπούσε στο βράχο μόνον με τα τακούνια και με τη σιδερένια μύτη του μπαστουνιού. Σαν χαμήλωσε αρκετά άφησε μπόι και πήδηξε σβέλτα., λυγώντας τα γόνατα.
Ήταν αλήθεια ένα χαριτωμένο κατατόπι. Ο μικροκαταρράχτης τραγουδούσε γλιστρώντας, άνοιγε νερένια κρόσσια σαν έβρισκε μούσκλια και έκανε φασαρία πιο μεγάλη από το μπόι του πηδώντας μέσα στη γούρνα. Εκεί το γιατάκι του Ορυάκα φάρδαινε. Η ακροποταμιά από τη μια μεριά ήταν ίσιωμα πηχτή από τη φουντωμένη φτέρη, που θρασομανούσαν τα μεγάλα ριπίδιά της με τη σγουρή φουντίτσα. Από πάνω οι βάγιες κάνουν έναν αληθινό θόλο. Η φυλλωσιά έσταζε σκοτεινόν ίσκιο ,μύριζε αψιά. Πάνω από τη γούβα πετούσαν κατι θαυμάσια λεπιδόφτερα ,μεγάλες λιμπελούλες μαβιές με διάφανες οριζόντιες φτερούγες που ιριδίζανε.
Σήκωσε τα μάτια προς το μέρος που κατέβηκε και είδε ανάμεσα στα φύλλα της αγριοσυκιάς το κεφάλι της Σαπφώς που έσκυβε. Αναμετρούσε με το μάτι το βάθος , μελετούσε να κατέβει. Το πρόσωπό της ήταν ξαναμμένο τα σκούρα της ματόκλαδα πεταλούδιζαν ανήσυχα.
-Είναι θαύμα, της  λέει από κάτω, όμως το καλό που σας θέλω μην κατεβείτε. Ο βράχος είναι σχεδόν όρθιος.Μείνετε καλύτερα. Έρχομαι πίσω και γώ.
Κουνήθηκε να γυρίσει.

Nεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου. Θεωρία Περιλήψεως.Ο μαθητής ο οποίος    έχει μελετήσει την  ενότητα  «Σημειώσεις-Περίληψη» θα πρέπει :Να
1) Να έχει κατανοήσει ότι η περίληψη είναι ένα δικό του κείμενο που δεν προδίδει όμως το πνεύμα του συγγραφέα.
2)Να έχει αντιληφθεί ότι η περίληψη είναι μία αφαιρετική διαδικασία και συνεπώς πρέπει να εντοπίζει το καίριο με τις σημαντικές λεπτομερειεςτους πλαγιοτίτλους των παραγράφων, τις λέξεις-κλειδιά.
Αν η περίληψη που πρόκειται να γράψει είναι εκτενής τότε βασίζεται στη θεματική περίοδο και στις σημαντικές λεπτομέρειες κάθε παραγράφου του κειμένου, από το οποίο θα προέλθει η περίληψη(όπως και στις σημειώσεις από μία παράγραφο).
Διακρίνω το ουσιώδες από το επουσιώδες: Σημειώνω στο πρόχειρο τις κυριότερες ιδέες κάθε παραγράφου προσέχοντας το ρόλο που έχουν  μέσα στο κείμενο (υποστηρικτέα θέση, απορριπτέα θέση, επεξήγηση).
Σημειώνω το είδος των συνδέσμων:  Οι σύνδεσμοι με πληροφορούν για την εσωτερική σύνδεση του κειμένου και τον τρόπο εξέλιξης της επιχειρηματολογίας. Επισημαίνω τις προθέσεις που δηλώνουν πρόθεση, αντίθεση, συνέπεια, παραχώρηση, αιτία,προϋπόθεση, χρονικότητα (χθές, σήμερα, αύριο) συγχρονία ( κατά τά άλλα, εξίσου).
Μεταφέρω σε  πλάγιο λόγο τις βασικές ιδέες και απόψεις του συγγραφέα.
Δεν χρησιμοποιώ τα παραδείγματα και τις αναλογίες.

Σχέδιο μαθήματος: Iστορία Β΄Γυμνασίου 2.Το εμπόριο και ο πολιτισμός του Ισλάμ.Α) Ανάπτυξη Αράβων και Εβραίων:
Αίτια: εξαίρετη γεωγραφική θέση του χαλιφάτου μεταξύ Ανατολής και Δύσης
            Εκμετάλλευση των ορυχείων χρυσού και αργύρου της Δυτικής Αφρικής και Σαχάρας.
            Από τα μέσα του 9ου αι.οι  Άραβες ίδρυσαν εμπορικές αποικίες στις Ινδίες,Κίνα και Ν.Α Ασία μεταφέροντας μπαχαρικά και άλλα είδη πολυτελείας.
Β) Ανάπτυξη των εμπόρων του Ισλάμ:
Αίτια:  συγκρότησαν εμπορικές εταιρείες
              Εμπορική επιταγή
              Ανέπτυξαν πιστωτικό σύστημα
Γ) Γράμματα, επιστήμες και τέχνες.
1.Τα γράμματα οι επιστήμες και οι τέχνες αναπτύχθηκαν με επίκεντρο την Κόρντοβα και τη Βαγδάτη επειδή αναπτύχθηκαν πανεπιστήμια και  βιβλιοθήκες.
2.Η αραβική λογοτεχνία ήταν της μόδας ακόμη και ανάμεσα σε χριστιανούς υπηκόους των αραβικών κρατών.
3.Οι Άραβες μετέφρασαν το έργο σημαντικών Περσών και Ελλήνων.
Δ) Χαρακτηριστικά της Αραβικής τέχνης.
1.Ανεικονική τεχνοτροπία (ο θεός δεν μπορεί να εικονισθεί, απουσία ανθρωποκεντρισμού).
Ε) Επίδραση του Αραβικού πολιτισμού.

Προτεινόμενο διαγώνισμα: Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση. Α γυμνασίου. Κείμενο: α 118-140.Οδύσσεια.«Mε το χαλκό κοντάρι της στο χέρι, επήρε τη μορφή ενός ξένου· κι ολόιδια με τον Mέντη, άρχοντα των Tαφίων,έπεσε πάνω στους αγέρωχους μνηστήρες· που εκεί, μπροστά στις πύλες του σπιτιού, έβρισκαν ευχαρίστηση παίζοντας τους πεσσούς,σε τομάρια βοδιών καθισμένοι, που τα σφάξαν οι ίδιοι. Kήρυκες  και παιδόπουλα πρόθυμα τους υπηρετούσαν: άλλοι να σμίγουν σε κρατήρες με νερό κρασί, άλλοι να πλένουν τα τραπέζια με σφουγγάρια τρυπητά και να τα στήνουν, κάποιοι να κομματιάζουν άφθονα τα κρέατα. Πρώτος απ’ όλους ο Tηλέμαχος την είδε, ωραίος σαν θεός· ήταν με τους μνηστήρες καθισμένος, κι όμως ταξίδευε ο νους του πικραμένος. Έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του τον πατέρα του ένδοξο: αν ξαφνικά γύριζε πίσω· αν τους μνηστήρες πετούσε έξω απ’ το παλάτι· αν έπαιρνε ο ίδιος πάλι την αρχή στα χέρια του, και μέσα στα αγαθά του βασίλευε σαν πρώτα... Tο όραμα αυτό ανέβαινε στον νου του, πλάι στους μνηστήρες – κι είδε την Aθηνά. Eυθύς προς την αυλόθυρα έτρεξε, γιατί τον έπιασε η ντροπή, να στέκει τόσην ώρα στην πόρτα του ένας ξένος. Kοντά της στάθηκε, της έσφιξε το χέρι το δεξί, με τ’ άλλο πήρε το χάλκινο κοντάρι της, ύστερα την προσφώνησε μιλώντας, και πέταξαν τα λόγια του σαν τα πουλιά: «Ξένε μου, καλωσόρισες, έλα να σε φιλέψουμε κι αφού το δείπνο μας χορτάσεις, τότε μας λες τον λόγο της επίσκεψής σου.»

Aρχαία Ελληνικά από το Πρωτότυπο Α΄Γυμνασίου. Ενότητα 4.Μετάφραση.
Ταξιδεύουμε περίπου τριακόσια  στάδια και αγκυροβολούμε (ή πλησιάζουμε) σε ένα μικρό και έρημο νησί.Και αφού μείναμε πέντε μέρες στο νησί την έκτη ξεκινάμε και την όγδοη (μέρα) διακρίνουμε πάνω στη θάλασσα να τρέχουν εδώ και εκεί πολλοί άνθρωποι που έμοιαζαν με εμάς σε όλα και στα σώματα και στα μεγέθη εκτός από τα πόδια τους μονάχα.Γιατί αυτά τα είχαν από φελλό. Γι αυτό το λόγο μάλιστα νομίζω και ονομάζονται Φελλόποδες.Απορούσαμε λοιπόν βλέποντάς τους να μην βουλιάζουν αλλά να μένουν πάνω στα κύματα και να βαδίζουν χωρίς φόβο. Και αυτοί μας πλησιάζουν και μας χαιρετούν στην ελληνική γλώσσα και μας λένε ότι βιάζονται να φθάσουν στη Φελλώ την πατρίδα τους.Μέχρι ενός σημείου λοιπόν μας συνοδεύουν τρέχοντας δίπλα μας, έπειτα αλλάζουν δρόμο και προχωρούν ευχόμενοι σε εμάς καλό ταξίδι.
Στόχος του κειμένου: Ο Λουκιανός στο κείμενο αυτό θέλει να καυτηριάσει την αχαλίνωτη και άλογη φαντασία των ανθρώπων, ζώντας σε μία εποχή όπου οι άνθρωποι επιθυμούσαν την  ευτυχία και τη λύτρωση επικαλούμενοι πολλές φορές φαντασιακές θεότητες και οντότητες. Ο συγγραφέας ουσιαστικά λέει ότι ο άνθρωπος θα προχωρήσει στηριζόμενος στις δικές του έλλογες και ουσιαστικές και πραγματικές δυνάμεις.

Ιστορία Α΄Γυμνασίου. Προτεινόμενο διαγώνισμα.ΟΜΑΔΑ Α’
 (Από τις 5 ερωτήσεις επιλέγετε τρείς. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσαρες μονάδες).
1.Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των όρων: σπηλαιογραφίες,Γερουσία, Ηλιαία,διδακτική ποίηση.
2.Να ελέγξετε την ορθότητα των παρακάτω προτάσεων γράφοντας δίπλα την ένδειξη Σ(σωστό) ή Λ(λάθος).
Α) Οι Σουμέριοι ανέπτυξαν υψηλό πολιτισμό και χρησιμοποιούσαν μία μορφή γραφής , τη σφηνοειδή.
Β)Τα ανάκτορα στην Κρήτη είχαν ασθενή οχύρωση λόγω των σπανίων επιδρομών από τους εχθρούς.
Γ) Οι Γραμμικές γραφές Α και Β έχουν κοινό στοιχείο το ότι είναι συλλαβικές.
Δ) Η φιλοσοφία και η επιστήμη προσπάθησαν να κατανοήσουν τη δημιουργία του κόσμου και το νόημα της ζωής με μυθικό τρόπο.
3.Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο άνθρωπος κατά την παλαιολιθική και μεσολιθική εποχή ήταν κυνηγός και τροφοσυλλέκτης;
4.Ποιά είναι η μορφή της κοινωνίας στα ομηρικά έπη;
5.Ποιά είναι τα αποτελέσματα της νίκης των Ελλήνων κατά των Περσών;
ΟΜΑΔΑ Β’
(Από τις τέσσαρες ερωτήσεις επιλέγετε 2 (δύο). Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσαρες μονάδες).

Iστορία Β΄Γυμνασίου. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (610-717).Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης.
Α.Το Βυζάντιο σε κρίση.
Οικονομική κρίση 6ου-7ου αι.
Αιτίες : Λοιμοί,κακές σοδιές, σεισμοί και εισβολές στα εδάφη της αυτοκρατορίας.
Συνέπειες: 1. Εγκατάλειψη ή παρακμή των πόλεων.
                     2.Μείωση του πληθυσμού.
                     3. Υποχώρηση του εμπορίου και της νομισματικής κυκλοφορίας.
                     4. Παραμέληση του στρατού.
Εξωτερικοί εχθροί του Ηρακλείου.
Σλάβοι :   Άρχισαν να εισβάλουν στις ευρωπαϊκές επαρχίες.
Πέρσες:   Έφθασαν έως τις ακτές του Βοσπόρου.
Λύσεις από τη δυναστεία του Ηρακλείου.
Για την οικονομία:  η ριζική μεταρρύθμισή της.
Για τους εξωτερικούς εχθρούς: η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του κράτους.
Β. Η αντεπίθεση του Ηρακλείου.
Πολεμικές ενέργειες.

Ιστορία Β΄Γυμνασίου. Ερωτήσεις για κριτήρια αξιολόγησης και γραπτών δοκιμασιών.Κεφάλαιο Ι.
1.ποιοί ήταν οι λόγοι οι οποίοι ανάγκασαν τον Κωνσταντίνο να μεταφέρει την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στο Βυζάντιο;
2.Ενώ υπήρχαν πολλές θρησκείες μέσα στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού κράτους γιατί οι διωγμοί στράφηκαν κυρίως κατά των χριστιανών και με ποιο τρόπο σταμάτησαν;
3.ποιά  ήταν τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι πολίτες του Ρωμαϊκού κράτους ως τις αρχές του 6ου αι;
4.Πώς επηρέασαν οι Γερμανοί την εσωτερική πολιτική του Ρωμαϊκού-Βυζαντινού κράτους και με ποιο τρόπο αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε;
5.Συγκεντρώστε από τις πληροφορίες όλου του πρώτου κεφαλαίου τα στοιχεία εκείνα που φανερώνουν το σταδιακό εξελληνισμό του Βυζαντινού κράτους.
6.Παρουσιάσθε τις διαφορετικές προσεγγίσεις της αρχαίας θρησκείας από εκπροσώπους του χριστιανισμού.

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄Γυμνασίου. Περιγραφή.Α. Περιγραφή αντικειμένου:
1. Ποιο είναι;
2.Πού βρίσκεται;
3.Πώς το απέκτησα;
4.Από τι αποτελείται (σχήμα, μέγεθος, χρώμα…)
5.Μπορώ να το συγκρίνω με άλλα αντικείμενα;
6.Η περιγραφή με βάση επίθετα, επιρρήματα και εμπρόθετα σύνολα προχωρεί από επάνω προς τα κάτω, από έξω προς τα μέσα, με σειρά.
7.Σε τι διαφέρει από όλα τα άλλα;
8.Ποιά η χρησιμότητά του,ποια η αξία του για εμένα και γενικά για τη ζωή;
Β. Περιγραφή οικοδομημάτων (σχολείο, σπίτι, εργοστάσιο,κ.λ.π).
1. Τι είναι; Πού βρίσκεται; Από τι αποτελείται;
2.Ποιό είναι το σχήμα του,οι διαστάσεις του και το χρώμα του;
3.Μπορώ να το περιγράψω; Ποιος το κατασκεύασε;
4.Ποιά η σχέση του με τους ανθρώπους, ποιος ο δεσμός του με τους ανθρώπους;
5.Μας γεννά κάποια συναισθήματα, κρίσεις , σκέψεις και εντυπώσεις;
6. Ποια τα αποτελέσματα για εμένα και τους άλλους;
Γ. Περιγραφή τοπίων.